DELA

Vart är vi på väg?

Född och uppvuxen på Brändö ser jag med sorg i mitt hjärta hur skärgården behandlas och förstörs av giriga och hänsynslösa ”miljöterrorister” som tar livet av vår underbara skärgårdsmiljö. De ansvariga i kommunen och landskapsregeringen blundar och vill inte se den hänsynslösa slakten av fisk i våra vatten. När det inte längre finns fisk i vattnen har sjöfåglar inte någon föda och de tvingas fly till andra renare miljöer. I Brändö är sjöbotten täckt av rutten blod som kommer från fiskslakteriet som i mer än trettio år slaktat stora mängder fisk utan att ta hand om blodet eftersom man saknar ett reningsverk. Vem ansvarar för den skada som utsläppet av blod åstadkommit? Havsvikarna är igenvuxna av vass och fulla med orenheter.

Vem skulle vilja bygga och flytta hit när naturen är så hotad och det tar många år att återställa jämvikten i den känsliga skärgårdsmiljön. Jag är vattenägare och delägare i allmänningen. Dessutom äger jag en udde mot Skiftet. Under många år har jag sett hur naturen lider och upplevt att förödelsen fortgår med ödesdigra konsekvenser. Jag anser att fiskeslakten måste upphöra eller så måste de ansvariga bygga ett reningsverk. Det behövs snabba och effektiva åtgärder för att rädda skärgårdsmiljön för kommande generationer.

Margareta Blåhed