DELA

Vart är vårt samhälle på väg?

Härom dagen hade Stephan Toivonen en insändare där han med förvåning och bestörtning förundrade sig över att Landskapsregeringen via PAF beviljat bidrag till Regnbågsfyren. Han förvånades kanske inte över att föreningen liksom många andra föreningar hade fått bidrag utan snarare över vad bidragspengarna skulle användas till. Pengarna skulle användas till att informera om föreningens verksamhet i de åländska skolorna.

Han frågar sig vidare om det är skolorna som begärt denna information och om eleverna eller deras föräldrar blivit tillfrågade. Jag håller helt med honom i dessa frågeställningar och delar hans oro och jag undrar vart vårt samhälle är på väg. Det är nog inte konstigt att så många av våra barn och ungdomar känner sig vilsna och förvirrade!

Jämlikhetssträvandena har gått så långt att barnen redan som små skall välja om de vill vara pojkar eller flickor. Att ha en grundtrygghet baserad på en kristen tro har nästan blivit tabu och i religionsundervisningen får inte den kristna tron framställas som överlägsen någon annan religion.

Man står med häpnadens finger i förvåningens mun när man i regeringskretsar väcker frågan om Guds mandom blir ett hot mot jämställdheten i vårt samhälle. Om man härefter börjar kalla Gud för ”hen” blir det problematiskt att kalla Jesus för ”Guds son”! Följden blir då att vi förkastar bibelns ord.

Är det inte dags nu att vi vaknar upp och att präster och församlingsledare börjar höja sina röster och varna vårt land för vart vi är på väg? Om vi räknar med Guds fortsatta välsignelse över vårt land borde vi ställa oss på barrikaderna och försvara gudsordet som varit grunden för vår lagstiftning och orsaken till vårt lands välstånd.

Jag läste om Ungerns premiärminister Viktor Orban som säger att kristendomen är Europas sista hopp då han höll sitt årliga tal till nationen. Bibeln beskriver den pånyttfödde troende som ”jordens salt” men varnar också för att ”saltet kan mista sin sälta” och bli odugligt!

I följande bibelvers beskrivs vad jag tror att är den enda räddningen för våra nationer inför hotet från antisemitism och islamisering:

2 Krön. 7:14

”men om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land.”

DORIS JANSSON