DELA

Vart är kyrkan på väg?

Det är med sorg i hjärtat och jag är ledsen och frustrerad då jag sätter mig ner för att skriva denna insändare.

Vart är Finland på väg och vart är kyrkan på väg? Har inte bibelns undervisning längre någon betydelse? Får kyrkan handla hur godtyckligt som helst då det gäller Guds ord?

Säger inte redan skapelseberättelsen i första Mosebok att Gud skapade människan till man och kvinna, att de skulle vara ett kött, föröka sig och uppfylla jorden.

Detta gäller hela skapelsen och att det behövs både hon- och hankön för att släktet skall kunna föras vidare och att det är en synd mot naturen om en man ligger hos en man och en kvinna hos en kvinna!

Det är många som undrar vad konsekvenserna blir av de beslut som fattats.

För en tid sedan gick debatten hög om jämlikhet mellan könen. Ja det sträckte sig så långt ner som till dagis och förskolor. Personalen uppmanades att behandla pojkar och flickor lika. Alla skall leka samma lekar och i stället för han och hon skall de kallas hen.

Här om dagen talade man i nyheterna om att det i Finland finns 79.000 unga män och pojkar som saknar utbildning och är arbetslösa. Man tillfrågade en forskare och professor i barn- och ungdomsproblem vad detta kunde bero på.

Hans svar var att problemet uppkommer redan i dagis och skola. Pojkar måste redan i ett tidigt skede få en annan behandling än flickor för att de skall få det självförtroende de behöver för att utvecklas till företagsamma och dugliga unga män.

Vad skall man säga?

Doris Jansson