DELA

Vart är Jomala kommun på väg?

Politiker, fullmäktige, styrelse och kommundirektör bryr sig inte om hur medborgarna behandlas i Jomala kommun. Jag, undertecknad, kontaktade Sandell strax före jul om snöplogningen av Norra Möckelövägens gång- och cykelvägs anslutning till Svibybron, eftersom fotgängarna måste klättra upp på en hög snövall för att komma till bron och det är omöjligt att komma fram med barnvagn i anslutningen.
Hon lovade fixa det. Men när jag frågade plogaren hur det gått, hade Mikael Lindbäck förbjudit honom att ploga anslutningen. Jag ringde Mikael idag (27/12). Men han bröt samtalet ganska snabbt pga tidsbrist.

Jag undrar ibland hur diskussionerna förs internt i kommunen. Ansvariga har t.o.m. fört ett ärende till HFD för att bevisa att de inte behöver behandla en annan gårdsägare likvärdigt vid Norra Möckelövägen, en som just jag är talesman för.
Har det redan gått så långt i Jomala kommun att den som vågar kritisera myndighetspersoner inte skall få ordentligt plogat denna snörika vinter? Och skall de andra fast bosatta skattebetalarna vid nämnda väg också straffas pga. ev. repressalier mot mig?
Dessutom lär det även finnas andra märkliga händelser på andra håll i kommunen.
Roine Viktorsson

Svar:
Som även telefonledes har förklarats för Roine Viktorsson har kommunen haft problem med olovlig körning från Norra Möckelövägen till Hammarlandsvägen. Detta trots att sk. betonggrisar varit utplacerade.
Därför har denna del av GC-vägen lämnats oplogad. Efter nyår kommer dock möjligheterna till plogning ses över.
Roine Viktorsson insinuerar att det inom Jomala kommun inte skulle vara möjligt att kritisera myndighetspersoner. Jag vill betona att kommunen är öppen för dialog och välkomnar konstruktiva diskussioner. Kommunen har dock inte möjlighet att tillmötesgå alla enskilda intressen utan allt som oftast är det nödvändigt att se till helheten.
Carolina Sandell
Vik. Kommundirektör, Jomala kommun