DELA

Vart är åländska yrkesutbildningen på väg?

En ständigt ökande arbetsbörda och flera som på allvar överväger att byta bransch. Det är budskapet från finlandssvenskt lärarhåll, men hur har vi det här på Åland? Vi medlemmar i Ålands fackskollärare talade om hur vår arbetssituation ser ut på vårmötet och känner dessvärre mycket väl igen oss, situationen är inte så mycket bättre här. Vad bör då göras för att förbättra lärarnas arbetssituation?

Vi har ett årsarbetstidsavtal som ger förutsättningar att skapa lärararbete med både rimlig arbetsbelastning och utvecklingsmöjligheter, men då måste det tillämpas som det var tänkt då avtalet ingicks i samband med att Ålands gymnasium bildades för 11 år sedan. Vi har en yrkesstolthet som vi vill ha förutsättningar för att behålla. Ge oss de förutsättningarna genom att fördela undervisning, tid för för- och efterarbete annat lärararbete och kollegialt arbete i rimliga proportioner och framför allt, lita på att vi vill att skolan lyckas med sitt uppdrag och är beredda att jobba för det.

Skolan och dess ledning bör utgå från att lärarna vill göra ett bra jobb och att göra ett bra undervisningsjobb kräver tid för förberedelser, själva undervisningen och efterarbetet. Det är svårt att tänka sig en lärare som inte vill komma väl förberedd till sina lektioner, ha ork och tålamod att genomföra dem professionellt och ge nödvändig feedback till de studerande efteråt.

Skolan behöver också avsätta tillräcklig tid i lärarnas arbetsplaner för stödundervisning eftersom behoven är ökande och uppenbara. Att tilldela resurser för detta ändamål, för de studerandes bästa, är viktigt för att förverkliga det uppdrag som Ålands enda yrkesutbildande gymnasium har och en god investering med tanke på framtiden.

Ålands yrkesgymnasium har också fått i uppdrag att satsa på yrkesutbildning för vuxna. Det är viktigt att denna utbildning planeras, resurseras och genomförs så att de som väljer att studera som vuxna faktiskt lär sig det de förväntas och orkar slutföra sina studier. De senaste åren har Ålands gymnasium klarat budgeten med god marginal så resurser finns. Skolan är inte vinstdrivande utan pengarna ska komma de studerande till godo.

Ett annat sätt att stöda lärarnas arbete och förbättra arbetsvillkoren är att undvika deltids- och korttidsanställningar. Tillsätt lektoraten som nu är vakanta och stöd de lärare som vill vidareutbilda sig för att bli behöriga så att de med tiden kan inneha ett lektorat. Att anställa timlärare för ett läsår i taget, ofta dessutom i deltid, är inte bra för skolans utveckling och möjligheterna att rekrytera behöriga lärare påverkas negativt.

Satsa på att förbättra arbetsklimatet. Det är väl känt att ett bra arbetsklimat, med nöjda medarbetare, ger ett bättre ekonomiskt resultat, man skulle alltså kunna få ut mera för pengarna. Se till att de satsningar som görs för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, faktiskt ger resultat. Lämna koncept, till exempel konsultföretags program, som inte leder till förbättringar och satsa istället rejält på det egna pedagogiska ledarskapet. Vi förväntar oss ett tydligt och lyhört ledarskap från skolans chefer. Framför allt önskar vi ett ledarskap byggt på tillit och kompetens, ett ledarskap som tar vara på vår kompetens, förmåga och engagemang. Ett gott arbetsklimat kräver trygga medarbetare som känner att de vågar säga ifrån när de upplever att något inte är som det ska vara.

Slutligen, ta inte modell för hur yrkesutbildning ska bedrivas från riket utan att först noggrant utreda konsekvenserna av tänkta förändringar. Red ut, hur går det egentligen för yrkesutbildningen i resten av landet? Fastän målet är detsamma behöver vägen dit inte se likadan ut. Låt oss få veta hur den övergripande planen för åländsk yrkesutbildning ser ut och låt oss lärare bidra med vår kompetens, så kanske den åländska yrkesutbildningen kan bli ett glänsande föredöme – inte endast en blek kopia av något som kanske inte ens är värt att kopiera. Vårt råd är att prioritera kärnan i verksamheten, det vill säga de studerande samt att lyssna på lärarna. Men vart är vi på väg?

ÅLANDS FACKSKOLLÄRARE RF

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp