DELA

Vårskytte gagnar viltvård

Mycket bra. Det ska hållas skyddsjakt på mink o mårdhund i naturreservat norr om Kökar. Det är med tanke på naturreservatets fågelliv som skyddsjakten ska bedrivas. Har i tidigare inlägg förespråkat en intensiv skyddsjakt under några år för att få bukt med speciellt mink o mårdhund som räknas till ”invasiva arter” (art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde). Detta för att bibehålla en mångfald bland fåglar i vår åländska natur.

Vi har idag ca 3400 jägare som gör ett otroligt viltvårdsarbete med bl.a. holkar, utmatning och skyddsjakt på mink, mårdhund, kråka, trut o skarv. För att bibehålla intresset för skyddsjakten och för att den även ska ske i skärgårdsmiljö är det av vikt att lobba för att vårjakten återinförs.

Predatorernas framfart och utbredning överstiger motiven för vårjaktens eventuella negativa effekter med råge. Vårjaktens fällda fåglar är inget mot predatorernas skadeverkningar.

John Holmberg (Lib)