DELA

Varning för snö- och isras

Det myckna snöandet de senaste veckorna har inneburit att mycket snö fastnat i träd som finns i stadens parker och vid gatorna, särskilt tallar och granar har mycket snö. Många kvistar och även träd har brustit av snötyngden och stadens samhällstekniska avdelningen vill nu varna allmänheten för risken med nedfallande grenar. Tag gärna en omväg runt träd och undvik att parkera under träd som ser ut ha stora snömängder på kvistarna!
Åtgärder har redan vidtagits för att förhindra olyckor och för att ytterligare minska riskerna tar
Samhällstekniska avdelningen gärna emot information från allmänheten angående träd som ser ut att behöva åtgärdas.

Samtidigt vill samhällstekniska avdelningen uppmärksamma fastighetsägare i staden på att från hus nedhängande istappar över trottoarer och även snömassor på hustaken måste ses över och vid behov åtgärdas. Det kan vara direkt livsfarligt för gående om snö och is börjar falla ned och det är bara en tidsfråga före så sker!
Håkan Lindén
planeringsingenjör