DELA

Varning för riskfylld spörsmålspolitik!

Skriftliga spörsmål i riksdagen får ofta stort utrymme i lokalpressen. Och det är praktiskt taget allt som syns av dem. Resultatet i den praktiska politiken ger spörsmålen sällan eller aldrig.
Riksdagsledamöter som har fungerande nätverk behöver inte använda sig av skriftliga spörsmål – man använder direkta kanaler till regeringen, ministerierna och ämbetsverken. Den metoden är mycket snabbare och effektivare än spörsmål.

Riksdagsledamöter som stöder regeringen, brukar använda spörsmålen mycket sparsamt just därför att det finns bättre metoder och därför att spörsmålen sällan leder någon vart. En strid ström av skriftliga spörsmål från en ledamot som stöder regeringen riskerar att skapa trovärdighetsproblem för denne i riksdagsarbetet.
Därför bör instrumentet användas med försiktighet och endast då man bedömer att andra vägar är stängda.
Gunnar Jansson
Roger Jansson
Riksdagsledamöter från Åland 1983-2007