DELA

Varning för Mises debiteringssystem

min tomt finns två stugor, 49 kvm en friggebod på 10 kvm.
Eftersom jag snällt betalar fastighetsskatt för hela fastigheten debiteras jag även dubbel avgift av Mise. Denna avgift ligger på runt 200 euro/år för mina futtiga semesterveckor. Det betyder att jag betalar ungefär lika mycket för att bli av med en tom vinflaska, som jag betalade när jag köpte flaskan, full.

Mise säger att man går efter skattelängden och att detta inte går att ändra. Detta måste vara taget helt ur luften. Mise måste väl ändå få bestämma själva enligt vilket system man ska debitera.
Min 10 kvm gäststuga byggdes före friggebodens införande i Finland. Antagligen är det därför den kom med i skattesystemet. Hur kan man med gott samvete debitera 100 euro/år i sopavgift för en liten gäststuga som ingen bor i (den används mestadels som förråd)? Detta är en gåta.

Dessutom skickar man ut löjliga gröna märken som man ska sätta på soppåsarna för att slippa betala en gång till. Hur ska man kolla detta? Kommer samtliga sopstationer att vara bemannade? I så fall har jag förståelse för avgifterna då det måste kosta ganska mycket att har alla sopstationer bemannade dygnet runt, året runt.
Vill även påpeka att sopstationerna fortfarande sköts illa, så illa att man inte kan slänga något där. Otaliga är de tillfällen då jag fått åka ända hem till Nora (300 km) med sopor i bagaget, för att det helt enkelt inte fanns plats att slänga dem på sopstationen närmast min stuga.

Jag vet inte hur man kommer åt denna självsvåldiga ockerdebitering. Har någon något tips?
Alla ni som betalar skyhöga avgifter till Mise, kolla ordentligt så att ni inte få betala för dasset, vedboden och bastun också.
Tove Kjellander
Saltvik och Nora, Sverige

P.S. Avgiften för att få nöjet att själv bära bort mina sopor är mer än dubbelt så hög som fastighetsskatten. Ganska anmärkningsvärt. D.S.

Redaktionen
har sänt insändaren till Mise för en kommentar:
Det är varje fastighetsägares skyldighet att anmäla korrekta uppgifter till myndigheterna. Det är inte tillåtet att ange olika uppgifter till olika myndigheter.
Faktumet att det finns ett registrerat fritidshus på en tomt innebär dock inte att fastighetsägaren måste betala full renhållningsavgift.
Fritidshusets avfallshantering kan exempelvis ordnas i kombination med en annan fastighet.
Gällande fastigheter som inte är i användning kan fastighetsägaren dessutom anhålla om avgiftsbefrielse.

För att få en korrekt renhållningsavgift bör alla fastighetsägare
1. anmäla korrekta uppgifter till myndigheten,
2. ordna avfallshanteringen för alla fastigheter som är i användning,
3. anhålla om avgiftsbefrielse för alla fastigheter som inte är i användning.

Om en fastighetsägare anmäler sin fastighet som ett fritidshus, använder det som ett fritidshus och inte anhåller om avgiftsbefrielse måste man även betala renhållningsavgift för ett fritidshus. Är inte detta rimligt?
Fredrik Karlsson
verksamhetsledare
kommunalförbundet för Ålands Miljöservice