DELA

Värmebelastning

Polarisen smälter och Östersjön algblommar. Detta är ett resultat av värmebelastningen på haven, i förlängningen talar man om klimatförändring.

Finländarna har myntat begreppet ”lämpökuorma”. Det är ett vidare begrepp än växthus-CO2, för all extra tillförd värme smälter bort polaris och och höjer havsnivån.

Solvärme som från miljontals år finns sparad i uran, torium, kol, gas och olja frigörs på några tiotals år av mänskligheten och vi kan därför kalla alla dessa värmekällor för ”smutsiga” eftersom de i dagens läge värmebelastar jordklotet dygnet runt med sin frigjorda värme.

De ”rena” värmekällorna är många och har ett snabbt kretslopp för solvärmen. Hit hör bland annat vind, sol, vatten, ved och vind-H2. Dessa åstadkommer inte någon värmebelastning.

Vi bör minska och slutligen helt eliminera alla ”vattenkokande ångkraftverk” i världen.

Varför? Min uppfattning är att högst 40 procent av värmen blir till el och över 60 procent värmer upp vår Östersjö eller annat hav och luft. Och värmebelastningen är 100 procent då smutsig värmekälla används.

Överlägset billigaste elen i dag kommer från vindkraften. Vi är lyckligt lottade på Åland som har vårt blåsiga Norrhav.

Om grön vind-H2 (vindel jämnt buffrad enligt efterfrågan med vätgas i gasform under havsytan) får jag skriva en annan gång. En ny miljövänlig exportvara för Åland.

TOM APPELQVIST

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp