DELA

Världsomfattande protest mot 5G

I Hufvudstadsbladet av den 29.7. 2020 finns en insändare av medicine licentiaterna Karin Munsterhjelm. Rauli Mäkelä och Päivi Mäkeläinen, den sistnämnda förutom med.lic. även dipl.ing., där de kritiserar införandet av 5G teknologi och anför medicinska skäl för detta.

Medan coronapandemin pågår så att offentliga möten och demonstrationer inte får hållas implementeras 5G för fullt i Finland och Sverige och snart även på Åland om det inte redan har skett i smyg. Allt medan ålänningarna hemestrar, blundar, sover eller i värsta fall välkomnar denna nya teknik som ingen forskning har kunnat visa att inte allvarligt skadar människor, djur och natur.

Ingen politisk debatt har förts och inga demokratiska beslut har fattats, varken på kommunal-eller landskapsnivå.

I insändaren i Hufvudstadsbladet nyligen belyser skribenterna det faktum att gränsvärdena som satts upp för att skydda medborgarna mot icke-joniserande strålning är helt godtyckliga. Bakom sagda gränsvärden står en privat organisation i München, ICNIRP, som har stark anknytning till telekomindustrin, vilket har bekräftats av både EU-parlamentariker och undersökande journalister. Finland och Sverige använder sig av dessa godtyckliga gränsvärden som dessutom bara beaktar värme-effekten av mobilstrålning, medan många andra länder har frångått dessa alltför högt ställda värden och ställt upp egna som skyddar medborgarna lite bättre.

Nokia i Finland och Ericsson i Sverige har av allt att döma som mål att bli pionjärer och världsledande i implementeringen av 5G. En slags kapplöpning pågår bakom medborgarnas ryggar. Detta verkar politikerna i våra länder inte ha något intresse att engagera sig i trots att följderna för medborgarnas hälsa är oöverskådliga och outforskade. Insändarskribenterna, medicine licentiaterna, är i sin insändare ytterst förvånade över detta faktum. Det är vi också.

Vakna ålänningar, innan det är för sent!

”STOPPA 5G PÅ ÅLAND”- GRUPPEN GENOM

OLLE ERIKSSON
LISA GUSTAVSSON
BIRGITTA JOHANSSON
ROBERT AMMICHT
SISSI UUNILA