DELA

Världens största käftsmäll på den politiska eliten

Tidigt på onsdagsmorgonen fick vi uppleva världens största käftsmäll på det politiska etablissemanget i världens mäktigaste land. Den raka högern från en pajasstämplad och politiskt orutinerad miljardär bemöts med chockartad bestörtning från världens ledande politiker med frågan: Vad händer nu? Hotas världsfreden?

Frågorna är mer än berättigade. Men nu om aldrig är det även dags för den politiska eliten att börja rannsaka sig själv istället för att avfärda allt och alla som avviker från den politiska korrektheten – skapad av eliten själv och media – med allehanda nedsättande -ismer.

Att dessa normavvikande ”politiska pajasar” röstas fram genom demokratiska val beror på att de har folkets stöd. Dessa ”politiska tomtar” för folkets talan i det pyrande, för att inte säga brinnande missnöje som växer fram överallt i västvärlden.

Genom att idiotförklara Donald Trump idiotförklarar man även hans väljare, vilket för USA:s del innebär en ansenlig mängd människor. På samma sätt har makteliten påhejad av media i Sverige indirekt idiotförklarat och rasiststämplat 20 procent av väljarna som stöder SD.

Det dömande och avfärdande förhållningssättet från de etablerade politiska partierna är detsamma i övriga Europa. Och vad har det då lett till? Jo, ju fler eliten idiotförklarar desto större blir det folkliga missnöjet som banar väg för dessa ”idiotiska” ledare.

Det är dags att inse att det växande missnöjet bland västvärldens befolkning inte kan ses som någonting annat än ett katastrofalt misslyckande för det politiska etablissemanget och dess oförmåga att fånga upp och företräda väljarnas behov och åsikter.

Denna maktfullkomlighet har lett till en på alla sätt ond spiral som slutar i katastrof om den inte stoppas. Av etablissemanget själv.

Förhoppningsvis är det inte för sent.

Ove Andersson