DELA

Världens folk sviker kvinnorna

Finlands stasminister Sanna Marin väcker uppmärksamhet och beundran på internationella politiska arenor. Av bedömare på plats i New York omnämns hon som ”legendar” efter att hon talat i generalförsamlingen med anledning av den Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Att regeringens ledande ministrar är fyra unga kvinnor har renderat dem epitet ”Spice Girls regeringen”. Uttrycket är avsett att förminska regeringens politiska tyngd och trovärdighet.

Undervisningsminister Li Andersson skriver att hon som ung flicka gillade Spice Girls och att gruppen är en bra modell eftersom alla medlemmarna är olika och har olika kompetenser. Det är inget större fel på Spice Girls däremot på alla dem som har värderingar som förminskar och förlöjligar kvinnor och särskilt unga kvinnor.

FN har nyligen publicerat en rapport som visar att 90 procent av världens kvinnor och män har allvarliga fördomar om kvinnor. Ett av de extremaste exemplen är Zimbabwe där 96 procent av befolkningen anser att våld mot kvinnor är acceptabelt. Filippinerna ligger i samma klass. Hälften av världens kvinnor och män tycker att män är bättre politiska ledare än kvinnor. I U.S.A tycker 40 procent att så är det. I Nya Zealand var motsvarande procent 27. Troligen för att Nya Zealand har en populär premiärminister som heter Jacinda Ardern .

Andelen kvinnliga stadsöverhuvuden har minskat från 15 (2014) till 10 (2020) i världens 193 länder.

I de parlamentariska församlingarna ökar andelen kvinnor även om det går långsamt och bakslag hela tiden uppstår. Med denna takt förväntas jämställd representation nås om så där 200 år.

I fråga om arbetsmarknaden är läget liknande. Av världens folk tycker 40 procent att män är bättre än kvinnor att leda företag. I Storbritannien tycker 25 procent av befolkningen att det är viktigare att män har jobb än kvinnor.

Detta axplock av attityder från hela världen visar med brutal tydlighet att både män och kvinnor nedvärderar kvinnors förmåga att leda och att ha makt. Media tenderar att bekräfta dessa fördomar. Synen på Sanna Marins och hennes regering framställs av både manliga och kvinnliga journalister som lättviktig särskilt i frågor som rör ekonomin.

Media är ömsom förtjust över Sanna Marins mediala framgångar och populäritet samtidigt som oron över att hon och hennes Spice Girl regering egentligen inte förstår hur svårt deras uppdrag framhålls tydligt. Medias budskap till regeringen tycks vara:” Tro inte att det kommer att gå bra för er. Snart kommer verkligheten emot och ni kommer att misslyckas”. Enligt FN:s rapport om fördomar mot kvinnor är det inte överraskande att många journalister också har fördomar.

Avvikande från detta har Finlands folk ett stort förtroende för regeringen Sanna Marin. Enligt Lännen Media är 64 procent av finländarna nöjda med den nuvarande regeringen. Undrar om någon tidigare regering fått lika brett stöd? Av kvinnorna i Finland är 75 procent nöjda och bland männen drygt 50 procent. Missnöjet bland Samlingspartister och Sannfinländare uppgår till 60 procent.

Allt detta visar att vi I Finland ser en unik förändring som stöds av Finlands folk där tilltron till kvinnligt ledarskap är stort. Sannfinländarna och Samlingspartiet är de mest konservativa i fråga om jämställdhet. Deras anhängare har antagligen samma nedsättande uppfattning om kvinnors förmåga att leda politik och driva affärer som i Storbritannien och USA.

All denna ojämställdhet bottnar i en seglivad föreställning om att pojkar och män är mera värda än flickor och kvinnor. En föreställning som saknar vetenskaplig grund. Hos oss på Åland finns det fortfarande många fördomar om kvinnors förmåga att leda. Det senaste valet visar att både åländska kvinnor och män sviker sin stam och dess ära i detta avseende.

BARBRO SUNDBACK (S)