Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Världens bästa förslossningsvård

År 2017 föddes 279 barn på Åland, 137 flickor och 142 pojkar. Om vi vill ha mer tillväxt är det ideologiskt riktigt att vi bryr oss mer om eftervården, dvs. vården efter förlossningen. Förlossning är en av de största prövningarna som människokroppen går igenom och många kvinnor får olika former av bäckenproblem som påverkar motion, samliv och nästan en fjärdedel av alla föderskor har problem med ansträngningsinkontinens ännu ett år efter förlossningen.

Problemen tigs ofta ihjäl och en viktig sak är därför att börja prata mera öppet om problemen. Idag sköts mycket av eftervården av privata sektorn, till viss del av tredje sektorn. Ett samarbete håller dock på att växa fram mellan sektorerna och jag vill att nästa regering uppmuntrar detta: För en relativt liten peng, t.ex. i form av en eftervårdssedel kan vi få världens bästa eftervård för Ålands mammor. Jag vill att vi prioriterar denna viktiga fråga i nästa regeringsprogram.

WILLE VALVE

SOCIALMINISTER