DELA

Världen går framåt, gör Smedsböle det?

Under de senaste åren har våra TV mottagare genomgått något som närmast kan kallas en revolution. Från att ha varit en flimrig ”dumburk” med en bildkvalitet som för tanken till det glada 50-talet har vi idag stora skarpa skärmar, som vad gäller bildkvalitet till och med tävlar med en bra biografbild.
Men de digitala TV utsändningarna från till exempel Smedsbölesändaren ger inte på långt när den bildkvalitet som är möjlig med dagens TV- mottagarteknik. I princip kan man säga att dagens TV-mottagare är 2,5 ggr bättre än TV- sändningarna, eller med andra ord, TVn vi köper idag kan ge en mycket bättre bildkvalitet än vad som är möjligt att få med det nuvarande sändningssystemet i Smedsbölesändaren!

Som en reaktion på ovanstående fakta har man nu i norden börjat byta digital-TV-system. Från något som närmast kan liknas vid Windows 95-TV till ett nytt modernt system som för TV-tekniken fram till 2010-talet. Moderniseringen pågår i hela Norden inom alla former av TV- utsändningar såsom eter-TV, kabel-TV, satellit TV och IP -TV. Också på Åland pågår modernisering när det gäller kabel-TV, satellit-TV och IP-TV men INTE då det gäller eter- TV, det vill säga vår gamla Smedsbölesändare.
Såväl MCA som också Ålcoms IP- TV fungerar sedan länge med både det ”gamla” och de ”nya” systemen, men däremot har det tills vidare inte hörts något om en modernisering av ”Smedsbölesändaren”.

I Norge används sedan länge enbart det nya MPEG 4 (HD) systemet, i Danmark släcktes alla sändare som sände de danska public service kanalerna (DR) med ”Smedsbölekvalitet”den 11 januari i år och istället kopplades nya MPEG 4 (HD) sändare på. I Finland och Sverige går man ”försiktigare” tillväga så att man under ett antal år kommer att sända i båda systemen.
I Sverige gäller idag att nya sändningslicenser för ”Smedsbölestandarden” inte längre beviljas av myndigheten för Radio och TV. I Finland sänds också ALLA nya och ALLA HD -kanaler ENBART i det nya systemet. Såväl Finland som Sverige räknar med att långsamt ”fasa ut” det gamla systemet.

Vad händer då på Åland? Både kabel-TV och IP-TV ger oss idag möjlighet att se TV program med full HD-bildkvalitet.
MCA utökar som bekant nu sitt programutbud och därmed finns såväl SVT 1 som också SVT 2 och Eurosport tillgängligt i det utökade basutbudet i full HD-kvalitet. Ålcom sänder redan både SVT 1 och SVT 2 i full HD-kvalitet. Beträffande Smedsbölesändaren vet vi inom radio/TV- branschen ingenting, varken vi eller allmänheten har fått någon som helst information från Ålands radio/TV om eventuella ”uppgraderingar” av Smedsbölesändaren.

Varför är det viktigt att veta vad som kommer att hända? För att kunna informera våra kunder om vilka TV mottagare som är bästa och framtidssäkraste köp måste vi veta vad som kommer att hända på något eller några års sikt.
De flesta TV mottagare som idag säljs på Åland kan inte ta emot den nya typen av eter-TV i full-HD. När man då inleder sändningar över Smedsböle med det förbättrade digitala TV systemet i full-HD, kommer dagens TV- mottagare att varken ge någon bild eller något ljud.!
På Kurts TV har vi sedan någon tid tillbaks beslutat att vi inte säljer TV-mottagare till kunder boende på landsbygden som inte klarar av både det gamla OCH det nya MPEG 4-
systemet (HD färdigt inbyggt), såvida kunden inte ändå själv väljer endast det gamla systemet och sparar ca 100 euro.
De här mottagarna med dubbla system blir alltså något dyrare, men vi anser att det skulle vara närapå ohederligt att inte tala om vart världen är på väg vad gäller högkvalitativa HD-etersändningar, typ Smedsböle.
Mottagare som bara klarar det gamla systemet är alltså inte framtidssäkra!

För att kunna ge våra kunder rätt information om bästa och framtidssäkraste köp måste vi få information om vad som kommer att hända på TV-sändarfronten på Åland. Som vi ser det är det Ålands Radio/Tv:s skyldighet att gå ut med den här informationen till oss och till allmänheten.
För allmänheten kan det vara intressant att veta att den nya MPEG 4 tekniken är inget experiment, utan är den standard man i Norden beslutat att skall gälla i 15– 20 år framöver. Beträffande ekonomin kan det också vara intressant att känna till att man med MPEG 4 tekniken kunde fördubbla antalet Smedsbölekanaler med mycket högre bildkvalitet, men till samma driftskostnader.
Kurts tv-butik
Bernt Styrström