DELA

Varken rakryggat eller sant

I en insändare redogör Igge Holmberg för sin och socialdemokraternas inställning och hållning till stadens inbesparingar och effekterna av dessa. Infrastrukturnämndens budgetramar slår hårt bland annat mot bussturer och verksamheten på Lilla holmen. Från liberalernas sida är vi beredda att hålla med, men någon slags intellektuell hederlighet kunde man kanske kräva av Holmberg och socialdemokraterna?
Socialdemokraterna drev ju exakt samma linje som ärkefienden Moderaterna och för den delen även som Centern i årets budgetprocess! Nämligen ytterligare inbesparingar på infrastrukturnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden med andra ord ytterligare inbesparingar på busstrafik, Lilla holmen, personaltäthet inom sociala sektorn, Medis med mera.

Liberalernas linje var en annan. Vi ville ta ett mellanår för att se effekterna av de tuffa åtgärder vi redan vidtagit: inbesparingar i alla verksamheter, avgiftshöjningar, skattehöjningar och införande av fastighetsskatt. Liberalerna ansåg speciellt att inbesparingskraven på infrastrukturnämnden var fullständigt orealistiska.
Mariehamnsliberalerna