DELA

Varken hjärtlösa eller oansvariga!

Invektiven haglar i insändarspalterna om vem som är mest hjärtlös eller oansvarig när det gäller stadspolitiken. Fakta är följande: stadens ekonomi är ansträngd och det ekonomiska läget mycket osäkert. Vid stadsfullmäktige i juni var enigheten total, samtliga partier ansåg att nämnderna skulle presentera budgetförslag som höll sig inom de givna ramarna. Ingen lag, ingen juridik men en unik enighet över partigränserna.
Socialnämnden har fullföljt sitt uppdrag och levererat ett förslag inom ramen men med svårsmälta nedskärningar i välfärden som följd. Nu ska stadsdirektören lägga ett budgetförslag för partierna i stadsstyrelsen. Där finns en helhet, en samlad bedömning och möjligheter att göra omprioriteringar eller komma med förslag som ökar stadens intäkter. Sedan ska fullmäktige behandla budgeten där samma möjligheter finns.

Om man synar de socialdemokratiska korten kan man konstatera en del märkliga förslag som tar resurser direkt från välfärden. Socialdemokraterna föreslog att etapp två renoveringen av gamla delen av Trobergshemmet skulle skjutas upp. I stället vill prioritera en ombyggnad av Ålandsvägen, allt enligt en utskick under försommaren.
Socialdemokraterna ville inte heller att staden skulle sälja Ruskens trots k-märkning och option till nuvarande innehavare att få köpa huset. De medlen kunde gå till reinvesteringar i t.ex. Övernäs skola eller till stöd för föreningar och frivillig arbete; Dunderdansare, Mektekare och Röda korset. Dessutom föreslår socialdemokraterna att vi i det här läget skulle utöka subventioneringen av Mariebad samt bygga en hundgård till.

Skattehöjningar kommer med all sannolikhet att behövas men då ska det just gå till äldreomsorg, barnomsorg, skola och handikappservice. Det är dags att börja prioritera på allvar och att ”kill some darlings” till exempel byråkratiska och dyra konstruktioner med ett fjärde hemvårdsstödsår eller att kanske inför en moderat avgift för kollektivtrafiken.
Liberalernas budskap till sina representanter i stadsstyrelsen Folke Sjölund och Hannele Vaitilo är glasklart.
Prioritera skola och socialvård, Trobergshemmet och Övernäs skola.
Känn efter med hjärtat men ta också ansvar!
Katrin Sjögren
Ordf. Mariehamnsliberalerna