DELA

Varje anställd kan rapportera anonymt

Kommentar till Linda Pussinen – Egenkontrollsystem i vården

Det är glädjande att Linda Pussinen lyfter fram den viktiga frågan om egenkontroll inom vården. Det system som Linda Pussinen efterlyser finns sedan år 2008 inom ÅHS.

I systemet för egenkontroll kan varje anställd anonymt rapportera och beskriva händelser eller nära-på händelser för att vi på så sätt kan identifiera och därefter förbättra våra system och vårdprocesser. Senaste året inrapporterades 607 händelser inom fem olika konsekvensområden rörande patient, medarbetare, organisation, utrustning och miljö. ÅHS målsättning är att det är låg tröskel till att rapporter. Egenkontroll är en del av kontinuerligt förbättringsarbete inom vårdkvalitet och säkerhet.

Åsa Friman, kvalitetssamordnare ÅHS