DELA

Vårjakten ren nöjesjakt

För en tid sedan skrev Jens Harberg om att man måste slå vakt om vårjaktens värden och traditioner. Han talar också om jägarnas ansvar och och att misstag inte får göras då Åland har EU:s blickar på sig.

Det grundläggande misstaget är att tillåta jakt mitt under häckningstiden! Skotten knallar runt om samtidigt som ådorna redan ligger och ruvar. Är det acceptabelt? Vid denna tid borde sjöfågelbeståndet inklusive guding vara helt fredat. Påståendet att gudingen inte är kvar på hösten vet vi är osant, den är bara lite mer svårtillgänglig ute på de yttre fjärdarna och lockas naturligtvis inte av vettar.

Hur seriösa är dagens fågelskyttar? Hur vet vi att inrapporteringen av skjutna fåglar är korrekt när det inte finns en tillstymmelse till kontroll? En liten inspektion av vettaskårorna efter jaktsäsongen gör mig betänksam, där ligger mängder med tomhylsor, tomma ölburkar och tomflaskor. Samma sak varje år. Det signalerar inte att jägarna är de mest naturälskande och miljöinriktade mänskorna i samhället, tvärtom.
Vari ligger värdet av vårjakten idag? Förr jagade skärgårdsbefolkningen av nödtvång, det var en viktig del av försörjningen. Idag jagar man för nöjes skull, det finns knappast en enda som behöver jaga för att få mat på bordet. Att ha dödande av andra levande varelser som nöje tycker jag inte passar i ett modernt civiliserat samhälle.
Jan Grönstrand