DELA

Vårjakten på ÅDA

I måndagens debatt i lagtinget diskuterades en teknisk lagändring för finansieringen av Kommunernas socialtjänst.

I samband med det varnade jag i socialdemokraternas gruppanförande för att KST skulle gå samma väg som andra landskapsövergripande myndigheter och kommunalförbund, att delägare och intressenter omedelbart släpper ansvaret för det området och sen börjar tycka att den nya gemensamma aktören gör ett dåligt jobb och att det blir för dyrt.

Vi har sett det med ÅHS, med Mise, med Fastighetsverket och framför allt med ÅDA.

Ytterligare förvärras diskussionen när de gemensamma åtaganden som samordnas är en eftersatt del av verksamheten. Man kan inte med bästa vilja i världen säga att vare sig landskapet, kommunerna eller landskapets myndigheter hunnit med den digitala utvecklingen. Det har konstaterats många gånger om att det offentliga Åland släpar på en jättelik it-skuld.

I klartext; jobb som borde ha gjorts men ingen haft tid, kompetens eller pengar att hantera lades på ÅDA, som skulle lyfta det offentliga Åland till modern digital tid.

Efter en tuff start har ÅDA under de senaste åren varit på god väg framåt. Självklart finns fortfarande problem, men med en kompetent ledning och en kompetent styrelse, ett tydligt stöd från regering och förvaltning samt ett framväxande samarbete mellan de stora aktörerna på Åland har utvecklingen tagit stora kliv åt rätt håll.

Det är därför med bestörtning och besvikelse man läser ÅDAs styrelseordförande Anders Wiklunds avskedsanhållan. På några korta månader har sittande landskapsregering genom okänslig och oskicklig hantering brutit den positiva trenden, agerat osolidariskt mot sin egen myndighet och fått en erkänt skicklig styrelseordförande att kasta in handduken.

För att verkligen vända en skuta och styra en utveckling måste man vara kunnig, långsiktig, envis och aktsam om sina anställda, så att de vågar och orkar göra ett bra jobb.

Efter en vinglig start har regeringen Thörnroos nu kört rejält i diket. Det är som att bevittna ett snöskred i slow motion.

NINA FELLMAN (S)