DELA

Vårjakten måste fortsätta

För oss ålänningar och naturälskare är vårfågeljakten, och den viltvård som hör därtill, en viktig del av vår kultur. Det har varit och är fortsatt en del av livet i skärgården och en fin kunskap som förs vidare från generation till generation.

Samtidigt står det klart att ejderstammen inte är i det skick den borde vara i. Orsakerna till det är flera. Klart är i alla fall att havsörnen och andra rovdjurs utbredning i Östersjöns miljö spelar en större roll än vad den begränsade jakten gör.

Tvärtom borde jägarnas aktiviteter ses som positiva om man också tar all den viltvård som görs av jägare i beaktande. Fler goda krafter och bättre kunskap om ejdern och stammens skick behövs dock. Vi välkomnar därför fler studier och förslag på åtgärder för att skapa ett livskraftigt ejderbestånd också i framtiden.

I ljuset av den avgörande roll som Ålands jägare spelar för viltvården och den åländska kulturen är det oförsvarbart att EU-kommissionen har valt att blanda sig i frågan. Detta är ett bra exempel på när EU är som sämst.

I ett läge där Europa och världen står inför enorma utmaningar som klimatförändringarna eller säkerhetsläget så behöver vi ett starkt EU som fokuserar på de stora frågorna, inte på de små.

För snart ett år sedan beslöt landskapsregeringen att tillåta vårfågeljakten ytterligare ett år. EU-kommissionens tystnad bekräftar att beslutet var helt rätt.

Redan då stod det dock klart att ansvarig minister, socialdemokratiska Camilla Gunell, inte ville ta strid för den åländska vårjakten. Tvärtom ville hon stoppa jakten innan EU-domstolen ens fått chansen att bedöma huruvida den ansvarsfulla och småskaliga vårjakten som bedrivs på Åland verkligen inte är förenlig med EU:s regler.

Det är därför viktigt att regeringen inte heller i år låter en enskild minister, eller ett enskilt parti, använda EU som en ursäkt för att driva igenom ett totalförbud av vårfågeljakten.

Ska vi kunna påverka EU-kommissionen måste vi på Åland fortsätta jobba tillsammans på flera fronter. Att bara vika ner oss och avveckla en viktig del av vår kultur utan ens försöka ta kampen mot överdriven detaljreglering från EU-kommissionen kan inte vara ett alternativ.

ANTON NILSSON
KANDIDAT I EU-VALET

JOHAN MÖRN
SKÄRGÅRDSVÄN