DELA

Vårjakten irriterar

Johan Franzén är irriterad över att det förekommer en begränsad vårjakt på guding, och att Nils Torvalds arbetar i EU för att vi skall få ha kvar denna urgamla åländska jakttradition. Dessutom anser han att jägarna gör stor skada åt fågellivet genom att vistas i skärgården under jakten på våren. Först några ord om örnutfodringen som WWF bedrev mycket längre än vad situationen krävde. Landskapsregering slutade utfodra långt tidigare, nämligen då det ansågs att målet var nått och att utfodring inte längre behövdes, men då fortsatte WWF ännu i många år. Nils Torvalds hade således rätt i sitt uttalande om den saken.

Visst kan jägarnas vistelse i skärgården innebära en viss störning av fågellivet, men den är ändå alltid måttlig och oavsiktlig. Dessutom bedrivs vårjakten av mark- och vattenägarna själva, på områden de själva äger. De som däremot vistas helt aningslöst i skärgården hela sommaren är båtturisterna. De utnyttjar skärgårdsbons land och vatten gratis och utan lov, med stöd av den såkallade allemansrätten.Dessa människor saknar ofta naturvana och är betydligt flera än jägarna och vistas dessutom i skärgården hela sommaren. Det händer till och med att de bosätter sig hela sommaren på en ö de fattat tycke för. Deras störning av fågellivet är nog allvarligare än jägarnas och det borde nog Johan Franzén också ha sett? Att vi nyttjar naturens förnyelsebara produktion genom en begränsad beskattning av guding överskottet, är inte konstigare än att vi tillvaratar naturens förnyelsebara överskott genom fiske, jakt på däggdjur samt svamp- och bärplockning. Att jakten ger utövarna spännande naturupplevelser och hälsosam motion, på samma sätt som svamp- och bärplockning ger sina utövare, är ingenting vi behöv skämmas för.

Jens Harberg