DELA

Vårjakt 2017

Så har igen en gång Ålands landskapsregering gått jägarlobbyn till mötes och öppnat upp för jakt på guding under två veckor i maj.

Den del av Ålands befolkning, ca. 7%, som driver på för fortsatt vårfågeljakt som sin stora hobby, och som uppenbarligen anser de jaktbara sjöfåglarna som sin egendom, har fått sin vilja igenom. Vi andra 90 % har inte fått yttra oss officiellt utan hållits utanför de förberedande, sekretessbelagda diskussionerna. Av någon anledning tycks man glömma att de vilda fågelstammarna, även de jaktbara, är allas vår nationalegendom vilket borde ge oss alla rätt att ha åsikter om hur de förvaltas.

Jakt under fåglarnas häckningstid är förbjuden i de flesta civiliserade länder. Även åländsk jaktlag förbjuder jakt under viltets fortplantningstid, men Lr har igen sett sig tvungen att bevilja undantag till förmån för fågeljägarna. Som f.ö. har möjlighet att jaga ett femtontal arter fågel på hösten.

Sannolikt kommer Lr att följa sina tidigare riktlinjer där man bl.a. understryker vårjaktens välsignelsebringande effekter på skärgårdsbornas mentala hälsa och trivsel. Ändå är 2/3 av jägarna inte alls fast bosatta i skärgården.

Jakten förutsätts följa strikta regler och ske under sträng kontroll. Fällda byten skall rapporteras varje jaktdag och statistik upprättas på den grunden. Men landskapet har ingen myndighet med resurser att på ett trovärdigt sätt sköta kontrollen av 2000 jägare bland 6500 holmar och skär.

Många unga jägare ser det hela som ett skämt. I praktiken har de mest förslagna jägarna fria händer att förlusta sig på bekostnad av en hotad art, ejdern. Och samtidigt, med Lr:s goda minne sprida tontals med giftiga blyhagel i naturen. Dessutom har man mage att kalla hela hanteringen för hållbart utnyttjande av levande naturresurser.

Nu om någonsin måste jaktlobbyn ta sitt ansvar för de sannolika konsekvenser som trotsandet av EU-kommissionen kan komma att medföra. Det är väl inte för mycket begärt att vårjaktens tillskyndare, varför inte under ledning av deras främsta språkrör, ÅT:s chefredaktör, drar igång en insamling bland jägarna för att täcka landskapets kommande kostnader som sannolikt blir följden av EG-domstolens väntade beslut.

Eller skall bötesmiljonerna tas ur landskapets redan ansträngda skattemedel?

Johan Franzén