DELA

Varifrån ska pengarna tas?

Forna kollegan Veronica Thörnroos kritiserar i en insändare landskapets inbesparingar för att vara ”orealistiska”. Låt oss börja där vi är överens: Ålands offentliga ekonomi är inte i balans, för att uttrycka det milt. Vi befinner oss i en situation med ett underskottsgap på cirka 20 miljoner och vi ser nu bottnen i kassakistan.

Det vi inte är överens om är förverkligandet av sparbetinget på 20 miljoner. Att halvera inbesparingarna, som Thörnroos föreslår, innebär att en miljon måste sparas någon annanstans. Varifrån? I Centerns budgetmotion (39/2016-2017) har en post som heter ”Övrigt” blåsts upp från 64 000 till 827 000. Detta är misstänkt likt populism. I budgetdebatten ställdes flera gånger frågan om vad detta ”Övrigt” är som landskapet i stället borde spara på. Ett av få svar som kom var att ”avreglering av rådjursjakten” lämpligen kunde vara en del.

Läget är svårt. Vi är nu i ett läge där vi måste omstrukturera verksamheter i landskapets regi, minska landskapsandelarna till kommunerna och minska sociala förmåner. Vi måste göra detta, för alternativet är att låna för drift vilket innebär att vi en dag betalar 2 miljoner euro i ränta som skattebetalarna inte får någonting alls för.

Vi kan inte heller vänta oss ”bättre väder”. Gårdagens negativa besked om avräkningsgrunden var en självstyrelsepolitisk kalldusch som innebär att det är dags att handla och att det nu är vi, Ålands folkvalda, som själva måste lösa våra problem. Antal tjänster inom landskapsförvaltningen minskade mellan 2011 och 2015 från 1076 till 984 (Se årsredovisning 2015 sida 15), tack vare en – till den delen – framgångsrik politik som fördes under förra mandatperioden. Detta är dock inte tillräckligt.

Vi kommer under 2018 att behöva spara ytterligare, också på Ålands hälso- och sjukvård som står för nästan hälften av driftskostnaderna. Landskapsregeringen kommer att bistå ÅHS styrelse i detta arbete med en gemensam tankesmedja med fokus på hur morgondagens vård ser ut på Åland. Många goda förslag har kommit framför allt från personalen på ÅHS och det här är en tid då vi goda råd är dyra.

Vi kommer under de närmaste åren att behöva mycket gemensamt, lösningsorienterat samarbete för att klara av detta. Men jag är övertygad om att vi klarar det.

Wille Valve

(MSÅ)

Social- och hälso-

vårdsminister