DELA

Vargarna ylar

Vargarna ylar med Mats Perämaa i spetsen. Det är ovedersägligt att landskapet gått från ett underskott år 2011 på 30 miljoner till ett överskott på dryga 2 miljoner år 2014. Balans alltså. Ingen anledning för vargarna att yla.

Resultatet i år är ännu okänt för alla. Utom kanske för vargflocken. Landskapets budget visar ett underskott på drygt 12 miljoner. Resultatet i bokslutet bedöms dock bli bättre. Orsak till detta är att en viss del av de budgeterade kostnaderna alltid erfarenhetsmässigt inte blir förverkligade.

Mycket pengar krävs framöver för underhåll av landskapets anläggningar, ny färja, färjfästen, geriatriska kliniken etc. Landskapet, precis som vi vanliga dödliga, tvingas nog prioritera och sprida ut genomförandet över en lång tidsperiod för att mäkta med det. Investeringsbehov alltså. Underskott är något annat.

Vi socialdemokrater sätter människor först och tar avstånd från jättelika sparprogram som gör människors vardag svårare.

Karl-Johan Fogelström (S)