DELA

Vargarna skall bort från Åland!

För människor ute på landsbygden och då speciellt djurägare, barnfamiljer men även gemene man/kvinna och ålänning finns idag en stor oro efter att vargar invandrat i vår natur. Enligt de flesta bedömare så är Åland med sina små skogar och utspridda bosättning ytterst olämpligt för något vargrevir.

Oberoende var en varg rör sig så kommer den i kontakt med människor och tamdjur, vilket även den senaste tidens täta vargobservationer visar.

När man träffar och diskuterar denna fråga med ålänningar öga mot öga med även på sociala medier så är det ingen som förstår politiska landskapsregeringens och då speciellt inte jaktminister Camilla Gunells passiva hållning och oengagerade syn på det faktum att vargen har etablerat sig på Åland. Även om EU-lagstiftningen kan vara utmanande så borde jaktministern mycket snabbt tagit ett principbeslut om att Åland skall vara vargfritt.

Förståelsen är också liten för att lagtinget inte redan av landskapsregeringen fått sig tillsänt den lagstiftning som skulle underlätta för en skyddsjakt. Att vargen redan idag har ett beteende där den följer efter ryttare, dyker upp på gårdar och i närhet till bostadsområden och jordbrukare i fält borde vara tillräckligt för att avlägsna vargen från Åland. Trots allt så jagas det varg i våra närregioner Sverige och Finland som även de tillhör EU. Åland behöver inte alltid vara ”bäst i klassen” när det gäller att uppfylla olika EU-lagstiftningar.

Att frågan engagerar ålänningarna visar inte minst den ovetenskapliga enkätundersökning som första undertecknad (JS) ordnade på två sidor på sociala medier. På mindre än ett halvt dygn kom över 725 specifika svar från enskilda människor och svaren fortsätter att komma in. Av dessa svar var det endast 4 som kunde tänka sig att vargen skulle få etablera sig på Åland.

Resterande 721 ville ha bort vargen från Åland. Även kommentarsfälten fylldes med engagerade kommentarer över hur viktigt det var att åtgärder vidtas mycket snabbt. Noterbart är också att svar kommit från hela Åland, alla ålderskategorier och att c:a 56 procent av de svarande har varit kvinnor. Denna statistik visar tydligt att det inte bara är män intresserade av jakt som har svarat utan gemene ålänning med en majoritet av kvinnor.

Det är nu dags att jaktministern tar den oro och otrygghet som människor känner i sin vardag på allvar.

JÖRGEN STRAND
PETER ENBERG
DENNIS JANSSON

MSÅ

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Moderaterna Strand, Enberg och Jansson försöker förespegla ålänningarna att vi kan ta bort vargarna på Åland, bara vi vill eller visar lite engagemang. LR och jag som jaktminister tar människors oro och rädsla för varg och rovdjur på stort allvar, men det är inte en enkel situation. Vargen är fridlyst enligt habitatdirektivet och man får inte skjuta eller föra bort dem hur som helst.

Ni hänvisar till att man visst jagar varg både i Sverige och i Finland, men ni vet nog mycket väl att vargpolitiken i våra närregioner, eller i hela Europa för den delen, är ett mycket komplicerat och omdebatterat ämne.

LR har fattat ett beslut som ger djurägare rätt att avbryta en pågående attack på tamdjur genom att avliva vargen om det inte går att avbryta attacken på annat sätt. Detta beslut efterföljs av en lagändring i jaktlagen som ger en permanent möjlighet till denna akuta skyddsjakt. Lagen är klar att ge till lagtinget nästa vecka.

Som politiker vet ni själva att man inte kan uppmana till åtgärder som skulle försätta människor som skjuter varg i en straffbar situation. Därför är det viktigt att alla som vet att de riskerar att hamna i en situation där man med vapen måste avbryta en attack på tamdjur noga bekantar sig med reglerna. Om skribenterna hade bemödat sig att tala med sina kollegor i lagting eller regering, hade de med säkerhet också fått denna information.

Landskapsregering gör i dagsläget allt det vi kan och får göra. Vi följer kontinuerligt hur vargsituationen utvecklas och bedömer vilka åtgärder som kan bli aktuella.

Dessa åtgärder måste dock också uppfylla villkoren för undantag enligt habitatdirektivet.

CAMILLA GUNELL