DELA

Varför vill man ta bort valfriheten

Bästa Robert Horwood
Du går till skarpt angrepp mot socialdemokraterna och säger att vi ”splittrar de åländska rösterna”, det förutsätter ju att alla ålänningar skulle tycka likadant. Det gör vi inte. Inte ens alla borgerliga partier står ju bakom Britt i valkampanjen.

Så vitt jag vet så ställde varken Obundna, Socialdemokraterna eller Ålands Framtid sig bakom Britts kampanj från början. Först efter att några lagtingsledamöter och andra gått över till det nya partiet så ställde de kvarlämnade Obundna sig bakom Britts kampanj. Ålands Framtid stöder fortfarande inte Britt de heller. Så socialdemokraterna är på inget vis det enda partiet som inte stöder att ALDE-gruppen skall få ett mandat till.

Däremot är vi för valfrihet. Det är ju det som menas med ett val, att man har flera alternativ att välja mellan… annars skulle man ju kunna skippa valprocessen helt, men det kan du ju knappast ställa dig bakom. Men i EU-valet är hela Finland en valkrets med allt det innebär. Det är ju därför Britt har farit runt i Österbotten och Nyland för att ”splittra” SFP:s röstare och ”dra bort” röster från österbottniska kandidater. Märker du inte hur fel det låter.

Jag ser inget problem med att, liksom Britt har rest runt i Finland och kampanjat, det kommer delegater hit och låter ålänningarna veta vad de kommer att kämpa för om de blir invalda till EU-parlamentet. Det kallas valfrihet och mångfald.
Eller är du emot att Nils Torvalds dagen efter Miapetra Kumpula-Natri och Johannes Koskinen var på besök hade ett massutskick till alla åländska hushåll. Är inte hans syfte också att ”dra bort åländska röster från Britt”. Vad skall du tycka när Christina Gestrin kommer hit och talar. Hon har ju samma mål, att få åländska röster.

Eller är det bara det faktum att det var socialdemokratiska kandidater som var på det välbesökta tillfället på Stallhagen. Då måste jag undra när man i borgerliga kretsar börjat tycka illa om valfrihet.
Det är, som kandidaterna sade, i år ett extra viktigt ideologiskt val till Europa parlamentet. Det finns för första gången på 15 år en möjlighet för den Socialdemokratiska gruppen att bli störst i parlamentet. Det är en bra sak, det gör att den nordiska välfärdsmodellen med tyngdvikt på arbete, rättvisa och medborgerliga rättigheter stärks i Europa. En röst på en socialdemokratisk kandidat är alltså extra viktig om det är dessa värderingar man stöder.

Det tycks vara väldigt svårt för de som stöder Britt att förstå att alla ålänningar inte ställer sig bakom ALDE-gruppens liberala och ofta marknadsliberala värderingar. För oss med annan ideologi är en röst på Britt en röst som leder till ett Europa som går emot våra värderingar.
Därför kommer jag antagligen att rösta på Miapetra Kumpula-Natri, kanske på Tomas Wallgren, men först kommer jag att lyssna på honom på första maj när han kommer hit.
För jag uppskattar att kunna välja mellan flera kandidater.
Sån är jag bara.
Mvh
Igge Holmberg (S)