DELA

Varför vill liberalerna ha mer byråkrati?

Svaret på Elias Lindströms (Lib) fråga om ÅF (och Ob) ”vill ha ett vilda västern på Åland” är mycket enkelt; tvärt om. Vi i ÅF arbetar för att lyfta bort onödig byråkrati med utgångsläget att samhället enbart ska ha den byråkrati som verkligen behövs och då med tydliga regler som säkerställer rättssäkerheten.

Livet ska inte handla om att fylla i svårförstådda blanketter i ett samhälle som övervakar och detaljreglerar allt. Och som med tung fot slår ned på minsta förseelse, ofta orsakat av otydliga regelverk. Det är faktiskt mycket märkligt att just de åländska liberalerna alltid visar sig vara största regelivrarna, vart tog liberalismen vägen?

Samhället behöver byråkrati för att det ska fungera. Men byråkratin ska vara meningsfull och så utformad att den förstås av alla berörda. Ett bra exempel på detta är den så kallade skattegränsen.

Alla regioner med olika beskattning har en skattegräns mellan sig. Inom EU har man med olika avtal skapat en byråkrati som gör skattegränserna mellan länderna osynlig för medborgarna.

Utom när det gäller Åland. Finland har osynliggjort skattegränsen mellan Åland och Finland men inte mellan Åland och resten av EU trots att det är fullt möjligt. Vi i ÅF arbetar för att Finland ska sluta ett avtal med åtminstone Sverige om att osynliggöra skattegränsen som en av punkterna i byråkratikampen.

Ett annat bra exempel är den överbyråkratisering som skylls på EU. Fakta här är att samma regler gäller i hela EU-området men tillämpas oerhört mycket strängare här än i andra EU länder. Åland behöver inte vara bäst i klassen, det räcker gott med att göra som resten av EU.

Bra byråkrati kräver bra verktyg. Vi vill att förvaltningen digitaliseras med ärendehanteringssystem där alla ärenden kan registreras, hanteras och följas med hjälp av en vanlig webbläsare. Låt datasystemen göra grovjobbet så kan tjänstemännen ge god service till kunderna i stället för att skyffla papper.

Erik Schütten (ÅF)