DELA

Varför vänta på jämställda löner?

Det är riktigt roligt att läsa i tidningarna att Runar Karlsson (C) börjat intressera sig för jämställdhet och jämställda löner! Han skriver även att kommunerna är tvungna att följa efter landskapet, med sitt arbete mot jämställda löner, som snart är i mål. Men varför vänta, Runar?

Det finns sedan länge en lag om jämställdhet mellan kvinnor och män, det är bara att följa den. Där står bland annat att alla kommuner ska ha en jämställdhetsplan, i den ingår att årligen göra en lönekartläggning, eftersom att mäta är att veta! Tyvärr är det väldigt få kommuner som har en jämställdhetsplan, ännu färre har lönekartläggningar.

Vidare är det viktigt att få till ett systematiskt och målinriktat jämställdhetsarbete i kommunens verksamheter, för att visa på riktningen. Det får man genom skrivningar i olika styrdokument, men inte minst med hjälp av envetet jämställdhetsarbete, som bäst börjar med förankring av politiska visioner.

Om alla aktörer har samma vision, och strategi och sedan ser till att åtgärder vidtas och kopplas ihop, så är vi snart i mål. Det är bara att följa lagen men det räcker inte att bara att göra upp en jämställdhetsplan, även om det är en bra början, det gäller även att se till att den följs!

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)