DELA

Varför trasslar socialdemokraterna till det?

Barbro Sundback (S) och Tony Wikström (S) svarade den 19 augusti 2015 på min insändare från den 17 augusti 2015 med rubriken ”Varför satsar man inte där det största behovet finns”.

Vad saken egentligen gäller var obegriplig enligt Sundback och enligt henne skulle mitt syfte vara att framställa socialdemokraterna i en dålig dager vilket naturligtvis inte stämmer. Det jag skrev som kan vara känsligt är att man riskerar att bli kallad rasist om man tar upp frågan om hur man skulle kunna få inflyttade att anpassa sig till vårt samhälle.

Wikström hängde med på ett bra sätt. Tydligen är Wikström och jag överens om det mesta vilket jag naturligtvis tycker att verkar bra.

Saken gällde Mikael Stjernfelts (Lib) mycket bra och tänkvärda insändare där han ställde två mycket viktiga aktuella frågor. Vad är orsaken till att det gått snett i väst? Vad kan eller ska vi på Åland göra för att motverka samma utveckling här hos oss? Jag tyckte att Stjernfelt gjorde en bra analys av läget och jag hade ett par synpunkter i frågan.

Skulle nog vara viktigt att saken skulle tas på större allvar än vad hittills är fallet.

Själv tycker jag att jag har all rätt att ge uttryck för mina åsikter i frågor som rör våra gemensamma angelägenheter eftersom jag också är med och finansierar den offentliga sektorns utgifter. Det jag tidigare haft synpunkter på, och fortfarande har, är i första hand politikerna i Mariehamn som är likgiltiga i frågan om att bostadslösa lever i en fruktansvärd misär.

I själva verket var det Sundback som även gjorde det till en socialdemokratisk fråga och inte jag. Jag har faktiskt kritiserat samtliga politiska partier. Som slutord: Skjut inte budbäraren.

Pertti Artell, mariehamnare