DELA

Varför tiga om konsekvenserna och den dolda agendan?

Tekniska nämndens beklagliga beslut att i detta skede bygga om Nygatan utan att ta notis av de åsikter som fastighetsägare och företagare fört fram väcker förvåning.
Att ta beslut utgående från en första skiss och inte ens vilja se alternativa lösningar, tyder på O-engagemang eller maktfullkomlighet (kom inte hit men några åsikter det är vi som bestämmer!)

Om tekniska chefen och nämndens tolkning av generalplanen är, så som man beslutat, att en allégata förutsätter längsgående parkeringsplatser och separat gång- och cykelbana blir följden långt mer än att 10 parkeringsplatser försvinner. I konsekvensens namn kommer följande att göras inom kort:
– utanför Ålandsbanken försvinner 10 av 21 parkeringsplatser, etapp 1
– utanför Posten försvinner 6-7 av 12 platser, etapp 2
– utanför FPA och Företagsbyrån försvinner 7-8 av 14 platser, etapp 3
– staden skall dessutom inkorporera privat mark längs Nygatans norra sida mellan Ålandsvägen och Östra Skolgatan för att bygga separat gång- och cykelbana där.

Enligt vår tolkning kan benämningen allégata mycket väl förverkligas med snedställda parkeringsplatser med gång- och cykelbana enligt samma modell som finns utanför FPA och Företagsbyrån.
Om de tvär- och snedställda parkeringsplatser utgör en sådan allvarlig trafikfara att de måste byggas bort, så borde de i konskvensens namn även byggas bort på övriga ställen i staden. Dvs bl a längs följande gator: Kaptensgatan, Norragatan, Norra Esplanadgatan, Strandgatan, Ålandsvägen, Neptunigatan och Östra Skolgatan.

Man kan tycka att 10 parkeringsplatser är en liten skitsak, men ställ frågan till alla som har verksamhet i centrum och som samtidigt analyserar kunders köpbeteende. De flesta känner nog en viss oro för utveckling i Mariehamn.

Tom & Lilly-Ann Forsbom