DELA

Varför ta bort andra skedet?

Är minskade utbildningskrav och slopande av steg 2 verkligen den rätta vägen att gå för att få fler trafiksäkra och miljövänliga bilförare?

Ålands Trafikskolor (ÅT) håller kurser, riktar initiativ till samt övervakar beslut som gäller trafikutbildning. Samtliga bilskolor på Åland är medlemmar i ÅT. För att driva en bilskola krävs tillstånd och trafiklärarutbildning. Vi på ÅT vill genom denna insändare bemöta Axel Jonssons motion om avskaffandet av andra skedet. Motionen talar mot sig själv. Den verkar inte i första hand handla om trafiksäkerhet och frågan diskuteras endast utgående från ett individperspektiv. Kommer politiker och tillika våra beslutsfattare att ha ett annat perspektiv än Axel Jonsson med flera då motionen diskuteras i lag – och kulturutskottet?

I debatten i lagtinget ansåg Axel Jonsson att en ekonomisk och förutseende körning är bra och han vill uppmuntra sådan kunskap. Han tycker samtidigt att körkortets andra skede inte ska få kosta och därför kunna genomföras privat, det vill säga. av vem som helst. Är detta rimligt? Går ett sådant resonemang ihop, alltså trafiksäkerhet och gratis!? Vi trafiklärare har en två-årig yrkesutbildning där man studerar och praktiserar pedagogik, trafikpsykologi och lagkunskap. Dessutom är vi specialutbildade i sparsam körning (ECO-driving). Att samhället gör delar av körkortsutbildningen obligatorisk i bilskola är ett sätt att garantera att nya förare får undervisning i den trafikattityd som samhället vill att de ska ha. Skillnaderna vad gäller kunskap och kompetens i trafikbeteende, i säker och sparsam körning, är varierande när de nyutbildade förarna kommer till våra steg 2-kurser. Att låta privata handledare sköta detta skulle inte garantera en regelrätt och likvärdig undervisning i miljökörning.

Axel Jonsson anser att 390 € inkl. 24 % moms är oskäligt dyrt. I det paketpriset ingår 4 timmar teori, 4 körlektioner samt kursmaterial. Vi vill påstå att det är ett skäligt pris, ca 40 €/timme. Vad får man för 40 € idag? Kanske en obligatorisk utbildning borde vara momsfri istället och på så sätt (från samhällets sida) bättre ta hänsyn till den enskilde individens ekonomi?
Under steg 2-kursen minskar i genomsnitt den nyutbildade förarens bränsleförbrukning med 13 %. Varje månad finns det dock fall där vi har hjälpt personer att minska sin bränsleförbrukning med uppemot 30 %. Visst kostar utbildningen men här har varje person ett val. Med en sparsam körning får de igen kostnaden på rätt kort tid. Sedan får vi inte glömma den globala miljön. Mindre bränsleförbrukning ger mindre koldioxidutsläpp. Steg 2 kursen innehåller mer än miljökörning. Den innehåller också en bedömningskörning där man checkar av tillämpandet av lagar och regler och jobbar med attityden.

Vad samhället, försäkringsbolagen och den enskilda individen tjänat på utbildningen g år inte att mäta eftersom ingen kan säga hur många olyckor som har förhindrats genom andra skedet. Det man vet av olika undersökningar är att utbildningskontroller ger mer än ett körprov när det handlar om trafik-attityd. Man vet också att det oftast är den unge förarens inställning till sin körning i trafik som leder till olyckor, sällan okunskap om bilhantering och/eller om regler. Att enbart ”besiktiga” nya förare har visat sig vara ett begränsat sätt att kontrollera körstilen. Prov ersätter inte utbildning. Steg 2 är en bra utbildningskontroll.

Vi vill på detta sätt vädja till våra politiker och beslutsfattare om att tänka mera långsiktigt och från ett samhällsperspektiv. Trafiksäkerhet borde alltid handla om att skapa förutsättningar för den enskilde individen, så att han/hon med sin körstil undviker olyckor. Att tillämpa ECO-driving är i förlängningen att undvika olyckor. Är minskade utbildningskrav och slopande av steg 2 verkligen den rätta vägen att gå för att f å fler trafiksäkra och miljövänliga bilförare? Förhoppningsvis vill vi alla värna om miljön, spara pengar och ta oss fram säkert i trafiken, vilket vi gör vårt bästa för att hjälpa till med.
Låt oss få jobba vidare med det vi är utbildade för!
Ålands Trafikskolor r.f.