DELA

Varför svarar inte Saltvik?

När man skickar ett mejl till Saltviks kommun, adress info@saltvik.ax ska man inte förvänta sig något svar.

21.4 skickade jag ett mejl till Saltviks kommun gällande plastsortering. Jag fick ett autosvar:

”Vi har mottagit ditt e-postmeddelande. Med vänlig hälsning, Saltviks kommun, Tel. 018-48 900”

6.5 skickade jag ett nytt mejl och fick igen samma autosvar. Nu frågar jag så här offentligt och kanske jag då får ett svar från Saltviks kommun:

Hej. Det här mejlet är riktat till den som ansvarar för kommunens sophantering. Vid plastcontainrarna i Kroklund och Kvarnbo står det: ”Endast hårda plastförpackningar”. I Mise-kommuner sorteras all plast ihop. Varför är det annorlunda i Saltvik? Jag har svårt att tro att sorterad plast från Saltvik hamnar någon annanstans än sorterad plast från övriga Åland.

JUTTA FALENIUS

DAGLÖSA