DELA

Varför subventionera vindelen?

I samband med debatten i lagtinget av lagen, som upphävde det tänkta vindkraftsstödet i mars, så frågade jag vicelantrådet Gunell hur stor andel den förnyelsebara elen hade på Åland.

Jag fick inget svar.

I samband med debatten om tilläggsbudgeten och förslaget till det nya stödet till vindkraften upprepade jag min fråga till finansminister Perämaa, som presenterade båda förslagen.

Jag fick inget svar. Dåligt förberedd, tyckte jag mig höra. Det är oansvarigt. Två ministrar, som är ansvariga för lagförslaget om vindkraftsstöd om 2,7 miljoner vet inte hur stor andel av elkonsumtionen på Åland som är förnyelsebar.

Varför är frågan viktig?

I framställningen kan vi läsa att Regeringen följer EUs mål för energipolitiken. Man har tre mål, som man vill uppnå fram till år 2020.

1. 20 % lägre växthusutsläpp jämfört med 1990 års nivåer

2. 20 % förnyelsebara energikällor

3. 20 % bättre energieffektivitet

Om man vill subventionera vindkraften med 2,7 miljoner så bör man nog veta hur stor del av konsumtionen, som kommer från förnyelsebara källor idag.

Nå, som tur är så tar jag min roll på allvar. Vi skall ju verka för Åland och Ålands befolkning.

Så jag har gjort en egen liten undersökning av elkonsumtonen på Åland.

Enligt Kraftnät Åland konsumeras ca 300 GWh el på Åland.

Andelen vindelen är 22 % eller ca 60 GWh. Vindelens andel var faktiskt 25% redan 2008. Det vill säga mer än 20 % av elkonsumtionen är till och med vindel, inte bara förnyelsebar. Och den var det redan 2008 när man inledde projektet med att subventionera vinden. Så varför ville man subventionera den mer?

Men bland ”övrig el” finns Elnäts o ÅEs övriga inköp, som till en del är ”förnyelsebar”.

Elnät säljer ca 110 GWh och har en andel om ca 54 % förnyelsebar, förutom vindel, dvs ca 60 GWh.

Ålands Elandelslag säljer ca 170 GWh och andelen förnyelsebar är 12,5 % eller ca 20 GWh.

Tillsammans med vindelen, så blir det ca 140 Gwh. 140/300 ger en andel av förnyelsebar el om ca 47 %. Målet var 20 % år 2020. Så varför detta stöd om 2,7 miljoner?

Utöver detta kan elbolagen köpa in icke-certifierad förnyelsebar el, så vi kan ha en andel om ca 50 % av förnyelsebar el redan nu. Alltså att hälften av den el, som konsumeras är förnyelsebar. Jag är absolut inte emot vindel, men vad motiverar ett stöd om 2,7 miljoner i dagens läge, när man i ett annat moment föreslår att man föreslår besparingar om 2 miljoner på ÅHS och 700.000 i ”stöd till innevånare”?

Vi kan också titta på koldioxidfri el. Elnät säljer enbart koldioxidfri el.

ÅEA säljer 42% fossilel. Dvs cs 98GWh utan koldioxidpåverkan.

Så av den el, som konsumeras på Åland är 110+98 dvs ca 208 GWh koldioxidfri el dvs ca 69 %. Målet var 20 % mer år 2020, så det uppfylls uppenbart med råge. Om man vet och tar reda på det. Och detta borde de ansvariga ministrarna kunna redogöra för i sömnen och inte skylla på att de inte är förberedda.

Det står nämligen ingenstans i EU:s målsättningar att elen skall vara lokalt producerad. Det gäller konsumtionen.

Detta är inte exakta siffror, men de ger en fingervisning om hur det ser ut. Vicelantrådet får undersöka detta noggrannare tills vi debatterar detta i plenum nästa gång.

Vi kan också svänga på dessa siffror. Vindelstödet har lett till att vi har ca 22 % koldioxidfri elproduktion, men vi har ju sammanlagt hela 66 % koldioxidfri konsumtion. Vi har alltså nått 2/3 utan subventioner. Varför skall vi fortsätta att subventionera enbart en del av elkonsumtionen?

Redan nu säljer alltså det ena elbolaget enbart koldioxidfri el. Kanske regeringen kunde presentera ett lagförlag där elleverantörerna inom några år enbart får leverera koldioxidfri eller konkurrensneutralt, och belastar inte budgeten. Det blir kanske en extra kostnad för konsumenterna, men det blir det med detta system också. Dock via skattsedeln istället.

Jag undrar om vicelantrådet kan ge en uppskatting av skillnaden på elpriserna på Åland och i Finland med tanke på den energipolitik, som förts så här långt. Kabeln blev ju inte så billig, vad jag förstår.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati