DELA

Varför styr partipolitik i Pommernfrågor?

Efter att ha följt debatten om Pommern så kan jag konstatera att det nu pågår en politisk strid om det förslag som Pommernkommittén presenterar. Dessutom har kommittén ändrat förutsättningarna som framgår av uppdraget de fick av stadsfullmäktige och stadsstyrelse.

Utan att ha utrett vilket underhållsbehov Pommern behöver för framtiden är det amatörmässigt att gå in för att bygga en docka i detta skede med begränsade möjligheter. Dessutom har kommittén bantat projektet så att man kan ifrågasätta syftet med dockan.

Vid stadsfullmäktiges sammanträde i april behandlades upphandlingen av dockan och begäran om tilläggsanslag. Ärendet bordlades på grund av otydligheter och att flera ledamöter ställde sig tveksamma till kommitténs arbetssätt och resultat. Det är beklämmande att Pommerns öde avgörs av partipolitik och inte av sakliga argument. Det är märkligt att fullmäktiges representanter inte vågar rösta av egen vilja utan måste följa sitt partis åsikt.

När dessutom kommitténs ordförande ingår i stadsfullmäktige är det extra besvärande. Borde här inte jäv gälla. Till detta möte hade arbetsgruppen där Jerker Örjans ingår överlämnat en redogörelse till stadsfullmäktige om dockans kostnader och avvikelser från fullmäktiges uppdrag till kommittén.

Denna rapport har Jerker nu också presenterat som en insändare i tidningarna. Detta borde ha fått fullmäktige att ge bakläxa till kommittén och ompröva hur ärendet i fortsättningen måste hanteras. Nuvarande förslag uppfyller inte de kriterier som ska skydda Pommern. Det är en förhoppning att stadstyrelsen vid kommande möte då ärendet åter tas upp vågar att välja den väg som tar ett helhetsgrepp om Pommerns framtida öde.

Ålands Sjöfarsmuseum vill självklart visa upp en trevlig upplevelse av Pommern och den presentation som kommittén visar upp med ett trädäck runt fartyget imponerar säkert på en del. Men frågan är hur lämpligt det är att med dessa arrangemang lösa ett underhåll som kommer att krävas.

Huvudmotivet för detta projekt måste vara att kunna bevara Pommern för framtiden och att besökare kan ta del av detta unika fartyg utan att äventyra säkerheten för de som besöker och underhåller Pommern.

Göte Ekström