DELA

Varför stryps insändardebatten?

Många tycker att det mest läsvärda i lokaltidningarna är insändarsidorna, men varför tystas skribenterna så effektivt av chefredaktörerna så fort debatten når brännande nivåer? Det sägs att vi skall ha en fri och obunden press, men är den verkligen det? och vem är det som bestämmer om vi skall tycka och hur vi skall tycka? Anses vi inte längre vara kompetenta nog att tycka själva?
Ta till exempel debatten om invandringen. När den i någons tycke blev för intensiv, så uteslöts ett par debattörer från ett politiskt parti, och tidningarna refuserade eller tillrättalade debattartiklarna, och på så sätt tystades den debatten effektivt i medierna. Medan den fortsätter med oförminskad styrka i stugorna. Och jag kan konstatera att den är inte mindre “rasistisk” där heller!

Man får heller inte ha åsikter om homosexuella. I varje fall inte offentligt. Men också den debatten pågår i slutna rum bakom nedrullade gardiner. Inte heller där tystnar debatten bara för att chefredaktörerna tycker att åsikterna är omoderna och har “fel” inriktning. Och när ett homosexuellt par med “gemensamt” barn och okänd far, lyfter dubbla statliga bidrag för att faderskapet inte är fastställt, så är det tydligen ok, bara för då är det “fel” på systemet, som ger den möjligheten! Att paret själva skulle inse att det är orätt att utnyttja ett kryphål i lagen är tydligen helt uteslutet!

Inte heller är det ok att diskutera den spelverksamhet som bedrivs av PAF, och där spelaktörerna i vissa fall har använt sig av stulna pengar, eller där många har förstört både sin och anhörigas ekonomi för att tillfredsställa sitt spelbegär. Här är det tydligen självklart att i stället för att sanera den offentliga ekonomin, eller att se över inkomsterna, så gläder sig ansvariga politiker åt att guldhönan fortsätter att värpa guldägg!! Man himlar med ögonen och förklarar för oss som ifrågasätter verksamheten att det är bättre att “samhället” handhar spelverksamheten under “ordnade former” , eftersom den annars skulle skötas av oseriösa aktörer!! Vad man nu menar med det. För med facit i hand så inser ju varje sunt tänkande människa att spelverksamhet i sin nuvarande form inte är något en ansvarstagande offentlig förvaltning skall medverka i.

Man gläds åt att man fått ett nytt fint köpcenter på Åland, där man kan spendera sitt överskottskapital, i bland annat en affär vars billiga varor (enligt hörsägen) tillverkas i så kallade lågprisländer, av den moderna tidens slavarbetare. Samtidigt som Matbanken inte så långt därifrån delar ut gratis matkassar till behövande ålänningar. Men den debatten vill nog inte heller chefredaktörerna att skall föras i våra lokaltidningar.
Det är en farlig väg att gå att tysta den offentliga debatten, många har försökt sig på detta, och spåren förskräcker. Enligt min uppfattning bör vi ha en fri och obunden press på Åland som tillåter oss att ha åsikter, även om de är obekväma för etablissemanget. I en demokrati skall våra åsikter kunna ventileras och debatteras och inte bara ifrågasättas.
Runa Lisa Jansson

Enligt Nya Ålands regler för insändare får man:
1. Inte kritisera andra namngivna personer utan att stå för det med sitt eget namn
2. Inte skriva rasistiska eller kränkande saker om folkgrupper eller individer.
Inom den ramen är det fritt fram att tycka vad man vill. Vi tycker att det är en rimlig begränsning.
Nina Fellman
Andra redaktör