DELA

Varför startar inte djurskyddshemmet?

Det frågar sig många på Åland idag.
Tillvaratagandet av djur är en lagstadgad uppgift och ett stort ansvar påförs därför myndigheter att nu starta upp ett fungerande djurskydd på Åland.
Frågan har varit aktuell under många år. Redan vintern 1999 samlade Ålands djurskyddsförening in över 3.000 namn med en vädjan om att ett djurskyddshem ska startas på Åland. Listan överräcktes till dåvarande ansvariga minister Gun Carlson (c).
Frågan om ett djurskyddshem på Åland är således en riktig långkörare. År 2008 tillsatte landskapsregeringen en tvåmannagrupp som skulle utreda behovet och kostnaderna för projektet,sedan dess har ingenting konkret skett.

Landskapsregeringen föreslog också ifjol en ändring av djurskyddslagen och påpekar i det sammanhanget att man även är positiv till ett privat djurskyddshem.
Lagtinget har via lagstiftning påfört Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) ansvaret för djurskyddet. En debatt om ärendet hölls i lagtinget september 2011.Efter debatten ställdes samma frågor som tidigare.Vems är ansvaret?
Vi kan inte ha en situation där myndigheter frånsäger sig sitt lagstadgade ansvar. Djurskyddsföreningen gör ett storartat arbete på ideéll grund och med minimala resurser.
Myndigheten kan ej frånsäga sig sitt ansvar utan frågan gäller förmågan att kunna prioritera och effektivera sina resurser.
Om ÅMHM inte kan sköta sina lagstadgade uppgifter själv måste landskapsmyndigheten göra en anbudsförfrågan och köpa tjänsterna ifråga av t.ex någon privat aktör.

Djurskyddsföreningens kunde fortsättningsvis handha förmedling av djur samt stå för de kostnader som kan tillkomma om djuren måste omhändertas i mer än femton dagar.
Ett djurskyddshem kunde passande inrymmas i f.d Naturbruksskolan i samarbete med andra synergigivandeverksamheter som föreslagit inom ramarna för Ålands Naturcentrum.
Finns viljan att nu en gång för alla äntligen få igång ett djurskyddshem på Åland, så finns lösningar.
Mikael Karring
Lagtingskandidat 235 (Lib)