DELA

Varför stänga Mariegård?

Med anledning av den förestående flytten av demensboendet Mariegård har vi anhöriga till de boende där sett oss tvungna att sända följande brev till Mariehamns stad
Till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen samt socialnämnden i Mariehamn

Att ha fått en plats på demensboendet Mariegård har varit något av en lotto-vinst för de åldringar som bor där. Mariegård är ett boende som byggts upp i enlighet med de moderna principer som bör råda då det gäller boende för personer med demenssjukdomar, det vill säga det är ett boende med en relativt öppen planlösning och med sammanhängande gemensamma utrymmen som matsal och vardagsrum. I och med att samtliga boenderum också ligger i nära anslutning till de gemensamma utrymmena är det ett boende som är lätt att orientera sig i och som dessutom på alla väsentliga vis är så hemlikt som det bara är möjligt. Till detta kommer ytterligare de möjligheter till vistelse uto mhus som trädgården med sin stora altan erbjuder.

Men säg den glädje som varar, i januari går, enligt planerna, flyttlasset till Trobergshemmet (TH), den gamla, renoverade delen. En flytt som vi anhöriga har känt till ett bra tag nu och i det längsta har vi hoppats och trott att man i renoveringen av TH skulle ha tagit hänsyn till hur ett modernt demensboende borde se ut (se ovan) men efter att ha bjudits in till information inför den förestående flytten kan vi konstatera att så inte är fallet. Från hemlika förhållanden ska våra anhöriga nu in på ett institutionsboende som för tankarna flera årtionden tillbaka i tiden och där ingen hänsyn har tagits till vad som är praktiskt och bra vare sig för de boende eller personalen.

De personliga rummen är föralldel stora och ljusa och försedda med egna toaletter vilket är bra men det är också det enda. Hur har man från de beslutandes håll kunnat gå in för en lösning med matsal i den ena ändan av huset och vardagsrum i den andra? Dessa, för den allmänna trevnaden, så viktiga utrymmen skiljs åt av en lång korridor. Dessutom är matsal och vardagsrum så små att det är en gåta hur de gamla ska kunna samlas där på samma gång. Det gäller speciellt vardagsrummet.
Det kan väl knappast vara en nyhet, vare sig för tjänstemännen inom stadens äldreomsorg eller politikerna, att personer som lider av demenssjukdomar allra helst tillbringar mycket tid tillsammans?! Det är i gemenskapen man finner trygghet i den annars, av sjukdomen, förvirrade tillvaron!

Vi frågar oss också hur personalen ska kunna hålla koll på de boende när samlingsutrymmena ligger så långt ifrån varandra? Idag utgörs personalen av 3 personer på förmiddagspasset och 2 – 3 personer på kvällspasset samt en nattpersonal. Dessa fantastiska människor tar idag hand om 10 personer i ett hus som är överskådligt. Men med tanke på att man redan idag, speciellt kvällar med bara 2 på jobb, har svårt att hinna ta hand om de gamla oroar det oss storligen hur det blir på Trobergshemmet där man planerar för 12 boende. Kommer avdelningen att få större personal?
Och hur blir det med våra åldringars möjlighet till utevistelse? Det har sagts att trädgården vid GE-villan ska stå till förfogande vilket låter bra, men den som tänker efter inser att det inte är ett realistiskt alternativ. Dels är det för långt att gå och dels är personalen för liten för att kunna ge sig ut på sådana utflykter eftersom det alltid måste vara någon som stannar kvar inomhus.

Nej Mariehamns stad, detta är inte bra för vården av dementa. Från att ha haft ett modernt demensboende i Mariegård, ett boende som fått vara modell för andra kommuner i deras uppbyggnad av boenden för dementa och som lockat till studiebesök, väljer man nu att demontera det som byggts upp sedan 1998.
Våra dementa familjemedlemmar kan inte ställa några krav men vi anhöriga är förtvivlade över denna utveckling och frågar:

Varför
gör ni beslutsfattare i Mariehamns stad detta? Är det enbart pengar det handlar om? Är det så här ni själva skulle vilja ha det om/när ni eller någon av era anhöriga drabbas av en demenssjukdom och behöver vård?
Mariehamn den 12 oktober 2012
Dan Sagulin
Ann-Christine Karlsson
Tom Karlsson
Gunnar Sjöblom
Linnea Rajalin
Viveca Häggblom
Agneta Andersson
Peter Selenius
Kerstin Nyholm
Margareta Karlström
Marianne Johnsson
med flera anhöriga till de boende på Mariegård