DELA

Varför skall privata skolor understödas mer än kommunala?

Hela året har vi hört att Mariehamn måste spara. Skolorna har haft det jobbigt att hitta poster att skära ner på utan att undervisningen eller specialundervisningen skall påverkas. Mitt i allt detta så grundas det en ny privat skola, Waldorfsskolan. Trevligt tänker vi. Roligt med privata insatser.
Fast nu behöver skolan bidrag från kommunen för att få verksamheten att rulla. Det kan jag förstå. Utbildning är dyrt. Vi är generösa i Mariehamn. Stadsdirektörens förslag var ett bidrag på 4764 euro per elev. Denna summa motsvarar stadens kostnader per elev. Detta nöjer sig inte Waldorfsskolans vänner med, utan de vill ha 6409 euro per elev. Detta anser vi socialdemokrater inte är rimligt. Varför skall staden understöda en privat instans mer än sina egen skolor?

Tyvärr är vi (S) ensamma om att understöda stadsdirektörens förlag. Motiveringen från de andra partierna till varför Wardorfskolan skall få mera pengar än stadens elever är: de kan producera utbildning billigare. I beredningen sägs det att det är 1645 euro dyrare per elev för staden att utbilda än vad det är för Waldorfskolan. Hur kan detta vara möjligt? Det enda sättet att producera utbildning billigare är att skära ner på lärarkostnaderna. Lägre löner är exploatering av personal och skapar en förvrängd marknad. Vill folk jobba gratis eller under sitt marknadsvärde, så ok – men hållbart i längden kan det inte vara.
Jag är själv lärare och känner inga agg mot Wardorfpedagogiken. Jag använder ofta hans metoder i min undervisning. Jag motsätter mig dock att vi skall understöda en privatinstans med mer pengar än vad den kommunala får. Jag motsätter mig även som facklig lärarrepresentant att lärare jobbar långt under lönegränserna. Vill man ha privatskolor så skall kunden betala fullt marknadspris för den. Det är ju det vad den liberala marknadsekonomin grundar sig på.
Sara Kemetter (S)
Kandidat i kommunalvalet i Mariehamn