DELA

Varför satsar Ålandsbanken i vindkraft?

Vad månne orsaken är till att det fins en stor vilja att investera i vindkraft. Säkert är väl att en del gör det för vår planets bästa, men det är knappast hela sanningen.

En annan orsak är säkert att det går att tjäna pengar på vindkraft, vindkraften kan ju liksom skumma gräddan utan några större krav på ansvar för en stabil elproduktion och ett stabilt pris på elen. Vindkraften erhåller också ett produktionsstöd enl. Landskapslag (2019:84) om stöd för produktion av el från vindkraft,

Vilket i praktiken betyder att förutom ett högt elpris går också lite av våra skatter till att betala för elen.

Vi har också det faktum att tillstånd att bygga vindkraft både vad gäller bygglov och miljökrav verkar vara mycket lätta och snabba att få, närmast gummistämpel. Om det lämnas in ett besvär mot ett planerat vindkraftsbygge förkastas dom som regel. Inte ser man ju heller några miljöaktivister som försöker förhindra byggandet.

Det verkar på alla sätt som om det blåser fördelaktiga vindar för vindkraften, dock har det dykt upp ett mörkt moln i horisonten på den annars så klara himlen.

Enligt ett utkast som kommit ut är EU beredda att att uppta både kärnkraft och naturgas i taxonomen för hållbara investeringar. Det här är i princip en kohandel mellan Frankrike och Tyskland, men det betyder att det blir ”grönt” att satsa i kärnkraft.

Det har redan länge pågått utveckling av små modulära kärnkraftverk i storleksordningen 30-300MW (för jämförelsens skull har Viking Grace maskiner en effekt på ca 30MW).

Belgien lägger ner sina 3 kärnkraftverk med sina sju reaktorer, men man är med och utvecklar små reaktorer. Helsingfors energi (HELEN) funderar på att som ett alternativ bygga en liten reaktor för att ersätta kolkraften.

Industrin skall också styras om till el och det skulle inte förvåna om vi i framtiden ser små kärnkraftverk på bakgården till industrier som kräver mycket el.

Så det skulle inte förvåna om vinden svänger och det blir lite mera motvind för vindkraften i framtiden.

Kanske vi skall börja vänja oss vid tanken att gasturbinerna i Tingsbacka kommer att ersättas med ett litet kärnkraftverk!

ÅKE GUSTAFSSON