DELA

Varför sänka skatten i Lemland?

Med tanke på det rådande osäkra ekonomiska läget, de stora investeringarna som står för dörren och det förändrade landskapsandelssystemet som gör att kommunen är tvungen att finansiera sina investeringar själv är det för mig obegripligt att kommunstyrelsens majoritet (4 av 7 ledamöter, liberalerna röstade emot) nu föreslår för kommunfullmäktige att förvärvsinkomstskatteprocenten skall sänkas från 16,5% till 16,25% för år 2012.
Valet har just passerat och partierna har lovat att investera i en ny gymnastiksal/sporthall, de obundna kommer att ”överväga en nybyggnation av daghem efter behovsanalyser” och en om- och tillbyggnad av grundskolan är på gång. I rådande läge är det oansvarigt att föreslå en skattesänkning, eftersom förutsättningarna för att genomföra ovan nämnda investeringar då väsentligt försämras. Men tanken är kanske inte att ovan nämnda investeringar ska genomföras, nu när valet är över?

Liberalerna tar ansvar för kommande investeringar genom att rösta emot en sänkning av förvärvsinkomstskatteprocenten i Lemland, som ju redan är förhållandevis låg. Hoppas att kommunfullmäktige tar ett vettigt beslut i frågan på onsdag!
Anna Janson
Liberalerna i Lemland