DELA

Varför sågar landskapsregeringen snabbrutten?

Under flera år har landskapsregeringen utrett kortrutten. Det har hittills kostat tre miljoner euro, lika mycket som en ny snabb passagerarbåt skulle kosta. Resultatet är ett förslag på massiv miljöförstöring till hutlösa kostnader och ingen förbättring för skärgårdsborna!

Dessutom vet regeringen ännu inte efter alla dessa utredningar var vägar skall och kan dras. Fortfarande hänger stora delar av kortrutten i luften eftersom det finns ett stort antal lagar på både lokal- och EU nivå som kan sätta stopp för hela projektet.

Skärgårdstrafiken behöver förbättras, det behövs ökad kapacitet och nya, moderna, miljövänliga färjor. Ingenting av detta kan landskapsregeringen leverera. Bristen på transportkapaciteten på Södra linjen innebär en katastrof för turistnäringen på Sottunga och Kökar.

Ändå fortsätter landskapsregeringen med en druckens envishet att köra på med kortrutten i stället för att omedelbart påbörja en förnyelse av tonnaget.

Ålands Natur & Miljö har på två månader till noll kostnad för samhället tagit fram förslaget snabbrutt för att visa på att det finns bättre alternativ än att förstöra miljön. Tydligen har detta skrämt regeringspartierna till den grad att man på alla sätt försöker vifta bort snabbrutten och leta fel i den utredningen. Annette Holmberg-Jansson står i talarstolen och påstår att snabbrutten är ett hopkok av siffror. Vad är då kortruttsutredningarna?

Är det så att Holmberg-Jansson har svårt att förstå siffror? Hon påstår att det inte går att köra Svinö – Degerby på 20 minuter. Nej, det kanske tar lite längre. Nu måste jag tyvärr plåga Holmberg-Jansson med mera siffror.

Så här har vi räknat: Avgång Degerby, vändning 2 min. Degerby – Ekholms sund en sjömil med 11 knop (tillåtet 12) blir 5,5 min, Ekholms sund – Svinö 3,5 sjömil med 15 knop blir 14 min, vändning 2 min. Totalt blir det faktiskt 23,5 min men åt andra hållet behövs ingen vändning, då går det på 19,5 minuter.

Är det viktigaste för regeringspartierna att försöka hitta möjliga fel på några minuter i Natur & Miljös utredningar? Borde det inte vara viktigare att skydda miljön och faktiskt skapa bättre förbindelser med större kapacitet i skärgårdstrafiken?

Snabbrutten sparar dessutom lika mycket som landskapsregeringen tror att man sparar med kortrutten men utan mångmiljonbelopp i miljöförstörande infrastruktur. I samband med kommunreformen erkänner landskapsregeringen att frågan om skärgårdstrafiken inte är löst. Man erkänner också sin egen inkompetens genom att bolla över det här problemet till kommunerna.

Det är minst sagt oroande med en regering där infrastrukturministern vill upp i det blå, finansministern har svårt att räkna rätt och miljöministern vill spränga sönder orörda marker.

JAN GRÖNSTRAND