DELA

Varför så känsligt diskutera forskningskriterierna?

Jag tror vi sitter i samma båt, Birgitta. Om min trovärdighet naggas i kanten av att jag ifrågasätter den evidensbaserade forskningens kriterier, hur är det då med trovärdigheten hos dem som anser sig ha monopol på vetenskap och kategoriskt vägrar att ens diskutera sina forskningskriterier? Varför inte bemöta kritiken om nu den evidensbaserade forskningen är så bra?
Berätta Birgitta, vad är det som gör EBM:s forskningskriterier så överlägsna. Och varför skulle de vara de enda som duger? Ge mig ett mer vetenskapligt argument än att dessa kriterier har bred acceptans! Det säger nämligen ingenting om kriteriernas kvalitet och användbarhet.

Ditt argument mot meridianernas existens är klassiskt, men inte heller det särskilt ”vetenskapligt”, och framför allt inte logiskt. Samtidigt som du erkänner att all kunskap ännu inte är upptäckt, framhåller du hur konstigt det är att vi inte med dagens avancerade teknik kunnat fotografera meridianerna. Varför skulle vi kunna fotografera just meridianerna? Vi kan inte fotografera luft heller, ändå vet vi att den finns. Intressant är dock att akupunkturpunkter tycks ha ett lägre elektriskt motstånd jämfört med omgivande vävnad.

Jag är inte TCM-terapeut och behandlar inte med akupunktur. Min kunskap om TCM är begränsad, och det jag framför baserar sig därför på mer generella energimedicinska teorier. Jag hoppas att någon TCM-terapeut vill redogöra utförligare för TCM eftersom din beskrivning, Birgitta, ter sig väldigt reduktionistisk. Dualismen i form av Yin och Yang är viktig inom TCM, men detta samverkande, ständigt föränderliga ”motsatspar” är bara en aspekt i femfassystemet (femelementsläran i västerländskt språkbruk), som används för att åskådliggöra kroppens reglerings- och kontrollsystem. Och detta femfassystem är i sin tur bara grunden i TCM.

Vi är överens om att det finns två former av akupunktur, den medicinska och TCM. Men båda bygger givetvis på fysiologiska mekanismer. Allt som har en ”normaliserande” effekt på kroppen bygger på fysiologiska mekanismer. Vi känner inte alltid till vilka, och även om vi känner till en (t.ex. frisättning av endorfiner) utesluter det inte att behandlingen också ger upphov till andra fysiologiska – eller patologiska (biverkningar) – mekanismer.
På samma sätt används båda för att aktivera kroppens egna reglerings- och kontrollsystem. Det är utmärkande för alternativmedicin, men ovanligt inom skolmedicinen där många behandlingar istället hämmar olika regleringsmekanismer (symptombehandling). Också den medicinska akupunkturen behandlar symptom (endorfiner har troligen ingen läkande effekt), men genom att aktivera fysiologiska mekanismer istället för att blockera dem. Det är en viktig skillnad eftersom blockering ofta leder till allvarliga biverkningar.

Ur energimedicinskt perspektiv är din hypotes, om att Yin och Yang (om du menar meridianerna) kan ha en motsvarighet i nervsystemet, ingen omöjlighet. Det finns mycket vi ännu inte vet om nervsystemet. En intressant teori är att det perineurala nervsystemet (d.v.s. bindväven) härbärgerar ett uråldrigt regleringssystem som fanns före utvecklingen av nerv- och hormonsystem. Vi vet att enkla organismer, som saknar det vi kallar nervsystem, ändå reagerar på stimuli.
Är det inte spännande Birgitta, om detta effektiva system – som integrerar varje cell och varje atom i kroppen, och reagerar mycket snabbare än nervsystemet – finns kvar hos oss och kan utnyttjas för att stimulera till självläkning?

Ett sådant system skulle förklara varför signalen vid akupunktur kan nå hjärnan så snabbt att det inte kan förklaras med nervimpulser. Det passar också väl in med teorin om ”the living matrix system” liksom med meridiansystemet. Och det når, liksom dessa, ut till varje del av kroppen, vilket nervsystemet inte gör.

Carina Fant
biopat