DELA

Varför river ni inte muren?

Det framstår alltmer att den utbildningsreform för gymnasialstadiet som Struktur-07 arbetade fram borde ha genomförts. Företrädare för sjöfarten känner tydligen en viss frustration över dagens hårt centralstyrda system. Struktur-07 ville förändra.

Enligt Struktur-07:s förslag skulle sjöfartsutbildningen organiseras på exakt samma sätt som den vid Axxell och Novia och som lovprisas av Olof Widén. Samma modell ligger också till grund för sjöfartsutbildningen i Sverige. I Göteborg är sjöfartsutbildningen ordnad så att de tre första åren ligger vid Yrkestekniskt Centrum på Lindholmen, som är en helt vanlig gymnasieskola, och den högre utbildningen finns vid Chalmers. Samarbetet mellan dessa skolor fungerar perfekt. Likaså fungerar samarbetet mellan Axxell och Novia perfekt. Axxell är för övrigt en skola som rymmer många olika utbildningar. Men på Åland finns tydligen murar.

Enligt Struktur-07 skulle sjömansskolans tekniska utbildningar rent administrativt ha samordnats med yrkesskolans tekniska utbildningar. Detta skulle ha öppnat en kanal för alla teknikstuderande på Åland att kunna fortsätta vid högskolans olika sjöfartstekniska utbildningar. En breddning av basen som skulle ha varit till stor nytta för hela sjöfartsnäringen. Alla studerande skulle ha fått en gymnasieexamen med möjlighet att läsa fördjupade allmänna ämnen. Exakt så som vid Axxell. Men tyvärr sänktes förslaget. Sjömansskolans direktion var aktivt med och öppnade bottenventilerna.

Jag håller med Olof Widén såtillvida att muren känns. Jag har dessutom en känsla att den har förstorats så att den nu även avskärmar yrkesskolans teknikstuderande. Men man måste fråga sig vem som skapat muren? Sjömansskolans direktion består till övervägande delen företrädare för sjöfartsbranschen som därmed har majoritet i direktionen. Likaså har sjöfarten en stark ställning i högskolans styrelse. Det är ni som har ansvaret för muren. Varför river ni den inte?
Jag var med i Struktur-07
Sture Skogberg