DELA

Varför Paf-pengar till Regnbågsfyren?

Läste nyligen i Ålands Nyheter att Regnbågsfyren r.f. har fått 58 000 euro., som jag förstod på enskild föredragning av minister Wille Valve (MSÅ). Det är pengar från PAF-medel.

Har inte noterat detta i de två papperstidningarna vi har på Åland men de klappar ju landskapsregeringen på varsin axel. Alandsnyheter.com beskriver sig själv som ”oberoende”.

Från den lilla notisen kan man även utläsa att Regnbågsfyren har för avsikt att besöka skolor på Åland för dessa pengar. Vad har man för avsikt att göra i skolorna? Informera, propagera eller indoktrinera?

Regnbågsfyren r.f. är en förening med politisk verksamhet och då uppstår några frågeställningar:

1. Har minister Valve befogenheter att bevilja PAF-medel till politiska föreningar?

2. Vad är syftet med att minister Valve (MSÅ) beviljar dessa medel till en politisk förening?

3. Vilka skolor på Åland kommer denna politiska förening att besöka?

4. Vilka årskurser avser Regnbågsfyren att besöka med hjälp av PAF-medel för ”allmännyttiga ändamål”?

5. Hur ser rektorerna för dessa skolor på ett besök av en politisk förening?

6. Kommer det att vara obligatorisk närvaro vid besöken?

7. Vad anser barnens föräldrar om att denna politiska förening besöker barnens skola?

Avslutningsvis undrar vi från Åländsk Demokrati om minister Valve även kunde tänka sig att bevilja motsvarande PAF-medel till Åländsk Demokrati för politisk verksamhet.

Vi lovar självfallet att besöka skolorna nästa år, inför valet.

STEPHAN TOIVONEN (ÅLD)

NYAN SVARAR:

På sida 8 i Nya Åland fredagen den 9 februari publicerades en helsidesartikel med en lista över hur Paf-pengarna fördelades mellan ideella föreningar med social verksamhet, däribland Regnbågsfyren. Nyheten fanns också på tidningens förstasida den dagen. Rubriken var ”Många får Paf-pengar”. Tidningen Åland publicerade listan på sida 8 lördagen den 10 februari.

RED.