DELA

Varför olagligt tillägg?

Varför ville landskapet ändra på lagen om förpackningsavfall?
I höstens första insändare krävde vi samma faktureringsgrunder för alla. Den här gången granskar vi närmare en av orsakerna till allmän förvirring i systemet. och inleder med temat förpackningsavfall.
Landskapslagen om förpackningar och förpackningsavfall har varit i kraft sedan 1.7.2005 och efter ett övergångsskede på sex månader borde vi från början av år 2006 ha haft en fungerande och rättvis förpackningsinsamling.

Till grunden följer den åländska förpackningslagen EU-direktivet (= direktiv är överordnad landets och landskapets egen lagstiftning) som säger att ”med producent avses den som tillverkar eller yrkesmässigt importerar förpackningar som tillförs marknaden”.
Men av någon märklig anledning införde landskapet också ett tillägg i lagen: ” (%u2026 )eller som yrkesmässigt för in och förmedlar en produkt i landskapet( ÅFS 18/2005, 3§, mom.1″).
Tillägget innebär att de åländska butikerna blir ansvariga för de förpackningar som de säljer.
Eftersom hela landet lyder under direktivet gör tillägget nu att de åländska butikerna blir i annan ansvarssituation än butikerna i övriga landet.

Nu vill föreningen att landskapet ger svar på vår fråga: Varför ville landskapet ändra på lagen genom att införa ett olagligt tillägg?
I följande insändare kommer vi att närmare beskriva det förvirrande och orimliga som det här tillägget leder till.
Miseföreningen
Carl-Gustav Flink
Styrelseordförande
Merja Renvall
Sekreterare