DELA

Varför nya tunnor?

Mise . Byter sopsystem och tvingar hyreshus med flera att byta kärl och dessutom att betala nya hutlösa avgifter för att få tunnan tömd. De nya tunnorna har flera fack som i mitt hus kommer att fyllas upp på rekordtid och det kommer att ske oberoende av hur bra vi sorterar. Varför kan vi inte få behålla vårt 240 liters tunna även framöver?

Mise, jag har stått ut med era påfund förut, men nu är måttet rågat.

DELÄGARE I FASTIGHETSBOLAG I MARIEHAMN

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Varför Mise byter insamlingssystem? I dagsläget finns en stor andel hushåll i Mise som redan sorterar avfall i fyrfackskärl men vi behöver bli ännu bättre och ge möjligheten till fler att sortera sitt avfall nära fastigheten.

De hushåll som idag endast har ett avfallskärl för brännbart avfall innehåller mycket avfall som hade kunnat materialåtervinnas i stället för att energiåtervinnas. Genom att återvinna mer avfall sparar vi även på jordens resurser så att det ska räcka till kommande generationer.

Studier från branschorganisationen för avfall visar på att fyrfackssystemet är det bästa alternativet ur miljösynpunkt eftersom avfallet sorteras bättre och därmed ökar återvinningen.

Med fyrfackssortering vill vi ge bättre service och en smidigare vardag. Med fyrfackssystemet samlar vi in brännbart, bioavfall, tidningar och förpackningar. Du behöver då inte köra till återvinningsstationen eller ÅVC lika ofta. Men framför allt kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar miljö.

SOFIE DAHLSTEN

VERKSAMHETSLEDARE MISE