DELA

Varför nedvärdera folks arbete?

Bäste Henrik Löthman, att så nedlåtande påstå att vi obehöriga belastar den ordinarie personalen inom äldreomsorgen, genom att påstå att de måste arbeta hårdare då vi är där, både sårar och väcker ilska.

Ja, visst finns det ett antal uppgifter som behöriga måste göra där vi obehöriga inte kan delta, men det är inte så att vi sitter med armarna i kors och inväntar att uppgifterna utförs. Den tid de utför dessa uppgifter finns vi där och arbetar på i samma arbetstakt som de behöriga, även till en lägre lön.

Att säga att vi är en belastning då vi arbetar där behovet finns, de gånger en behörig inte finns att tillgå, de gånger den behöriga är hemma och är sjuk, hemma med sjukt barn och så vidare, de gångerna kommer vi, oftast med kort varsel. Finns det behörig personal att tillgå får vi stiga åt sidan.

Men vi gör detta för att vi tycker om vårt arbete och har av olika anledningar inte behörighet, men vi finns där utan anställningstryggheten som en behörig har.

Att dessutom nedvärdera och uttala sig om personal i köttdisken och sekreterares arbete gör mig enormt besviken. Detta vinner du inga röster på i kommande val, snarare förlorar du.

SÅRAD OBEHÖRIG VÅRDPERSONAL