DELA

Varför missnöje bland väljarna?

Nyans gallup visar på missnöje bland väljarna. Varför?
Det är helt förståeligt att politikerföraktet ökar efter de många konstiga affärer som förekommit, t.ex med Skarven, asfaltsmiljonerna och annat. Det är inte heller lätt att sitta i regeringställning när lågkonjunkturen slog till och politikerna tvingas ta till oehört obekväma beslut som inverkar direkt på enskillda personers arbete och ekonomi när det måste sparas.
En första förutsättning för regeringen att klara av detta är förstås att regeringspartierna håller den gemesama sparlinje som man tagit beslut om.

Lantrådet Viveka Eriksson förklarade i lagtingsdebatten under förra veckan att tidigare beslut om sparåtgärder står fast.
Eftersom prioriterade områden, som sjukvård och skola också måste spara, så är det väl självklart att skärgårdstrafiken och jordbruket liksom alla andra områden måste hjälpa till under nuvarande förhållanden.
Att man samtidigt ser framåt och måste komma med förslag på kortrutt och att effektivera skärgårdstrafiken tar tyvärr sin tid. När det förs fram kritik och ändringsförslag av egna i lagtinget mot redan tagna beslut så visar det knappast på trovärdighet och ökar ytterligare politikerföraktet. Vem vill samarbeta med någon som inte håller sina löften?
Också Roger Jansson Fs och Anders Eriksson ÅF i opposition undrade över tillvägångssättet. Lantrådet vill hålla linjen med så rättvisa sparåtgärder som möjligt och se till att alla outredda affärer blir klarlagda, först då kan förtroendet för politikerna återskapas.
Sjävklart skall besluten inom landskapsförvaltningen ske lagligt. Land skall med lag byggas brukar Gunnar Jansson säga. Bäst hade det varit om alla affärer klarats av politiskt men det har inte gått.
En svaghet i åländsk närdemokrati är att det finns risk för att folk och partier håller varandra om ryggen vid s.k affärer som berör offentliga medel. Det går inte att dölja med alerta media.
Åland borde för länge sen haft en egen justitiekansler som bevakar allmänhetens intressen .Men då gäller det att hitta rätt person till rätt plats.
För demokratin och för politikernas bästa: försök spara rättvist, red ut affärerna, ta lagliga beslut, då kanske man kan få väljarnas förtroende.
Tankar kring den åländska politiken
Rolf Lindqvist