DELA

Varför låst till färjsalongen?

Det har varit kutym att alltid ha öppet till salongerna på Skärgårdsfärjorna även nattetid. Det har varit jättebra då folk ska resa någonstans och har chans att sova ombord vid väldigt tidig eller sen avgång.

Sedan nya redaren tog över är det låst ombord på Viggen, vilket är verkligt beklagligt för oss som åker ofta och skärgårdsbor i allmänhet.

Alla olägenheter som kommer till min kännedom kommer jag att ta upp till debatt, så att de ansvariga har en chans att förbättra.